DINES PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI BARIS NGAGABUNGKEUN 4 TRAYÉK ANGKOT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dines Perhubungan Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris ngalaksanakeun rérouting atawa ngagabungkeun 4 trayék Angkot (Angkutan Kota), di wewengkon beulah kidul jeung kalér Kota Sukabumi. Anapon ka 4 éta trayék Angkot téh, nya éta Angkot Nomer 20, 03, 14 jeung 15. Maksud jeung tujuan arék digabungkeunnana ka 4 éta trayék Angkot téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Dines Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., supaya ka 4 éta trayék Angkot téh bisa ngalayanan warga masarakat nepi ka Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, anu pernahna di Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, arék digabungkeunnana ka 4 éta trayék Angkot téh, sabagé sala sahiji usaha ngawajudkeun kahayang warga masarakat, lantaran réa anu ngarasa kasulitan néangan Angkot anu ngajugjug atawa muru ka Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, utamana ti wewengkon beulah kalér Kota Sukabumi. Tah pikeun ngawujudkeun kahayang warga masarakat téh, pihak Dines Perhubungan Kota Sukabumi dina danget ieu keur ngalaksanakeun prosés rérouting éta trayék, sakaligus ngalaksanakeun koordinasi jeung pihak Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota, sarta Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi katut KKU (Kelompok Kerja Unit) ka 4 éta trayék Angkot jeung nu séjénna, supaya ka hareupna teu nimbulkeun masalah. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina ngagabungkeun ka 4 éta trayék Angkot téh, pihak Dines Perhubungan Kota Sukabumi moal nambahan armada trayék Angkot, tapi baris ngaberdayakeun Angkot anu geus aya di ka 4 éta trayék Angkot.

Sedengkeun rereged anu disanghareupan ku Dines Perhubungan Kota Sukabumi pikeun ngawujudkeun kahayang éta warga masarakat téh, nya éta para supir di ka 4 éta trayék Angkot téh masih nimbang-nimbang, lantaran ngarasa cangcaya kana éta rarancang, sok sieun teu luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.

Kapala Dines Perhubungan Kota Sukabumi ngajelaskeun, salian ngararancang baris ngagabungkeun ka 4 éta trayék Angkot téh, pihak Dines Perhubungan Kota Sukabumi ogé ngararancang Angkot  di Kota Sukabumi dilengkepan ku fasilitas AC jeung WiFi sarta musik jeung full vidéo. Maksud jeung tujuannana, sabagé sala sahiji usaha pikeun ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat, hususna ka para panumpang Angkot di Kota Sukabumi.