SAKUMNA SKPD DI KOTA SUKABUMI GEUS SIAP NGAWUJUDKEUN SMART CITY

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi geus siap ngawujudkeun smart city. Lantaran sakumna SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi  geus ngabogaan aplikasi sorangan, ngan can kaintegritas dina hiji sistim. Salajuna ditandeskeun, saupama geus kaintegritas dina hiji sistim, warga masarakat baris leuwih gampang ngaaksés rupa-rupa béja jeung béwara anu dibutuhkeun.

Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun basa mingpin Rapat Rencana Aksi Smart City Kota Sukabumi Taun 2017-2025, cindekna tanggal 22 Agustus 2017, di Operation Room Setda Kota Sukabumi, dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, dipadukeunnana antara RPJP (Rencana Pangwangunan Jangka Panjang) Kota Sukabumi Taun 2015-2025 jeung Konsép Smart City Taun 2017-2025 téh, ngalahirkeun 5 pilar. Nya éta Smart Governance pikeun ngawujudkeun pamaréntahan anu transparan, Informatif jeung résponsif, Smart Living pikeun ngawujudkeun Kota Sukabumi anu séhat jeung palayanan anu hadé, Smart Péoplé pikeun ngaronjatkeun ajén SDM (Sumber Daya Manusa) ngaliwatan atikan, Smart Ěkonomi pikeun numuwuhkeun produktivitas kawirausahaan jeung sumanget inovasi, sarta Smart Ěnvironment pikeun ngaronjatkeun ajén manajemén SDA (Sumber Daya Alam) anu ramah lingkungan.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, danget ieu Kota Sukabumi ngarupakeun sala sahiji kota di Indonésia, anu ngabogaan komitmen pikeun ngawujudkeun smart city, sarta aya diurutan ka 8 tina 25 kota jeung kabupatén anu jadi conto proyék smart city di Indonésia.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi ngajelaskeun, harti smart city téh kawilang lega pisan ambahannana, diantarana waé smart lingkungan, atikan jeung kaséhatan. Tah kulantaran kitu, Pamaréntah Puseur ngaliwatan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kemenkomin­fo (Kementrian Komunikasi jeung Informatika), Kemndagri (Kementrian Dalam Negri) jeung KemenPAN-RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) geus ngabentuk tim, sarta sala sahijina Kota Sukabumi aya diposisi 10 besar, dina kasiapan jeung rupa-rupa aspék anu diajén nyumponan pasaratan hiji kota jadi smart city.

Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana Rapat Rencana Aksi Smart City Kota Sukabumi Taun 2017-2025 ieu téh, Kota Sukabumi bisa leuwih ngabenahan dina rupa-rupa aspék, pikeun nuju smart city, kaasup ayana peran atawa ilubiungna masarakat jeung kasiapan SDM anu leuwih hadé, sarta diharepkeun outputna bisa dimangpaatkeun ku sakumna pihak, pikeun ngamajukeun paékonomian jeung kasajahtraan masarakat Kota Sukabumi.