DISNAKER KOTA SUKABUMI BARIS NERAPKEUN PERDA NOMER 3 TAUN 2017 NGEUNAAN RÉTRIBUSI IMTA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Disnaker (Dines Tanaga Kerja) Kota Sukabumi, dina taun 2017 ieu baris nerapkeun Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 3 Taun 2017 Ngeunaan Retribusi IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenagakerja Asing) di Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, dina manjangan IMTA di Kota Sukabumi, ti mimiti taun 2017 ieu mah dikeunakeun rétribusi, luyu jeung Perda Kota Sukabumi Nomer 3 Taun 2017 Ngeunaan Rétribusi IMTA di Kota Sukabumi.

Sekertaris Disnaker Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si. ngaharepkeun, ku diterapkeunnana éta Perda téh, bisa jadi sumber anyar sarta bisa ngaronjatkeun PAD (Pendapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi, sok sanajan gedéna éta PAD téh gumantung jeung ditangtukeun ku jumlah jeung réana TKA (Tanaga Kerja Asing) di Kota Sukabumi.

Anapon cara atawa téhnis dina mayar éta rétribusi téh, diasupkeun langsung ka Kas Daérah Kota Sukabumi, anu gedé rétribusina satiap bulan nya éta 100 dolar atawa satiap taun 1.200 dolar pikeun satiap TKA, luyu jeung gedéna dolar anu laku dina mangsa harita. Sedengkeun jumlah TKA anu gawé di Kota Sukabumi, dina danget ieu aya 6 urang. Tah kukituna, gedéna rétribusi IMTA di Kota Sukabumi téh, bisa kanyahoan ku sakumna pihak, boh ku aparat pamaréntah boh ku warga masarakat Kota Sukabumi. Lantaran itungannana gampang pisan, nya éta 6 urang TKA x 1 dolar atawa Rp. 13.000,00 x 12 bulan atawa total gedéna Rp. 93,6 juta sataun.

Salajuna ditandeskeun, saupama aya TKA di Kota Sukabumi anu ngareumpak kana éta Perda atawa teu mayar éta rétribusi, pihak Disnaker Kota Sukabumi, moal bosen-bosen nindak sacara tegas jeung méré sangsi, luyu jeung éta Perda, nya éta ti mimiti pidana kurungan salila 3 bulan nepi ka dengda anu gedéna 3 kali tina jumlah rétribusi anu henteu atawa anu acan dibayar. Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, ku diterapkeunnana éta Perda téh, bisa ngagampangkeun pihak Disnaker Kota Sukabumi, dina nalingakeun jeung ngalanglang ka satiap TKA di Kota Sukabumi. Sabab dasar hukumnna geus jelas, sarta ngan ukur tinggal ngalaksnakeunnana sacara hadé jeung daria.

Lian ti éta, Sekertaris Disnaker Kota Sukabumi meredih ka satiap pausahaan di Kota Sukabumi, sangkan salawasna proaktif jeung kooperatif sarta ngalaporkeun jumlah TKA anu digawé di pausahaannana masing-masing sacara rutin satiap bulan, pikeun dijadikeun bahan Disnaker Kota Sukabumi, hususna dina mulut rétribusi IMTA di Kota Sukabumi, sarta pikeun nyingkahan jeung nyegah ayana TKA ilégal di Kota Sukabumi.