SAKUMNA MAHASISWA STIKES SUKABUMI SANGKAN SALAWASNA TUMUT KANA SAGALA RUPA ATURAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., salaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kusuma Bangsa anu mayungan Politéknik Sukabumi jeung STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Keséhatan) Sukabumi, meredih ka sakumna Mahasiswa STIKES Sukabumi, sangkan salawasna tumut, patuh jeung taat kana sagala rupa aturan anu geus ditetepkeun jeung diterapkeun di Kampus STIKES Sukabumi. Salian ti éta, ogé kudu salawasna produktif jeung aktif dina sagala widang, boh dina kaorganisasian mahasiswa STIKES bph di luar Kampus STIKES, hususna anu bisa mangaruhan sacara positif kana almamater.

Ěta pameredih Sekertaris Daérah Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina pangarahan jeung bingbingan ka sakumna Mahasiswa Anyar STIKES Sukabumi, dina acara Ngawanohkeun Kahirupan Kampus pikeun Mahasiswa Anyar STIKES Sukabumi Taun Akademik 2017-2018, cindekna tanggal 15 Agustus 2017, di Aula STIKES Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Ketua STIKES Sukabumi, Drs. Sulaéman Ěfféndi, M.M. katut sakumna Civitas Akademika STIKES Sukabumi jeung para tamu ondangan lianna.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngaharepkeun, sakumna Mahasiswa Anyar STIKES Sukabumi, bisa méré kontribusi anu hadé pikeun Kampus STIKES Sukabumi. Lantaran sakumna Mahasiswa Anyar STIKES Sukabumi téh, ngarupakeun para palajar petingan anu hadé ti sakumna Calon Mahasiswa anu hayang asup ka STIKES Sukabumi. Tah kulantaran kitu, sakumna Mahasiswa Anyar STIKES Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngamangpaatkeun kasempetan ieu sahadé-hadéna, pikeun bekel kahirupan dina mangsa nu bakal datang.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajelaskeun, kagiatan Ngawanohkeun Kahirupan Kampus téh, ngarupakeun kagiatan awal pikeun sakumna Mahasiswa Anyar Paguron Luhur. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta supaya sakumna mahasiswa anyar wanoh jeung paham kana wewengkon kampusna, sabagé sala sahiji wewengkon akademis, sarta paham kana rupa-rupa mékanismeu anu ditetepkeun jeung diterapkeun di jerona.

Disagigireun ti éta,  ogé pikeun nambah wawasan mahasiswa anyar, dina ngagunakeun rupa-rupa sarana akademik anu aya di kampusna sacara maksimal, méré pamahaman awal ngeunaan wacana kabangsaan sarta atikan anu nyerdaskeun dumasar kana ajén-inajén kamanusaan, nyiapkeun mahasiswa supaya mampuh diajar di Paguron Luhur sarta patuh jeung ngalaksanakeun norma-norma anu ditetepkeun jeung diterapkeun di kampus, hususna anu aya kaitannana jeung Kodeu Ětik katut Tata Tartib Mahasiswa, numuwuhkeun rasa duduluran kamanusaan di kalangan civitas akademika dina raraga nyiptakeun wewengkon kampus anu pikabetaheun, sarta tartib jeung dinamis, numuwuhkeun kasadaran mahasiswa anyar kana tanggung jawab akademik jeung sosialna sakumaha anu kaunggel dina Tri Dharma Paguron Luhur, sarta bisa nyaluyukeun jeung sasama mahasiswa dina sagala widang.