KAPALA BAGIAN HUMAS JEUNG PROTOKOL SETDA KOTA SUKABUMI PARANTOS MULANG KA ROHMATULLOH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Bagian Humas (Hubungan Masarakat) jeung Protokol Setda Kota Sukabumi, Alfini, S.IP., M.H., parantos mulih ka jati mulang ka Rohmatulloh, cindekna dina poé Juma’ah, 1 Séptémber 2017, pukul 18.00 WIB, di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, alatan teu damang. Ku parantos ngantunkeunana Kapala Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi ieu téh, sakumna pajabat katut pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi ngarasa sedih kingkin sarta ngarasa kaleungitan.

Saréngséna diweredonan di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, dina pukul 20.00 WIB, layon almarhumah langsung diistirahatkeun di padumukanana, nya éta di Perum Baros Kencana, Kalurahan Baros, Kacamatan Baros, Kota Sukabumi. Salajuna dina poé Saptu, 2 Séptémber 2017, layon almarhumah dikurebkeun di TPU (Taman Pamakaman Umum) Rahmatan Lil ‘Alamin Ciandam Kota Sukabumi, ngaliwatan Upacara Pamakaman, sarta dilepas sacara resmi ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. Anapon anu jadi Inspektur Upacara, nya éta Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Perwira Upacara, Kapala Bagian Kauangan jeung Kapagawéan Setda Kota Sukabumi, M. Achrijadin, S.Sos., M.Si., sarta Komandan Upacara, PLT Kasubbag Perlengkapan Bagian Perlengkapan jeung Rumah Jabatan Setda Kota Sukabumi, Diwan Permana, S.STP.

Dina biantarana, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, ngiring béla sungkawa, ku parantos ngantunkeunana sala saurang wanoja pinunjul di Kota Sukabumi, nya éta sabagé Kapala Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi. Sabab salila almarhumah ngabdikeun diri ka Pamaréntah Kota Sukabumi téh, réa pisan jasa jeung pangorbananana, hususna dina ngamajukeun jeung ngaronjatkeun roda pamaréntahan, pangwangunan jeung kamasarakatan di Kota Sukabumi.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu salhur-luhurna ka almarhumah, sakaligus manjatkeun do’a, sangkan sagala rupa jasa jeung pangorbanan almarhumah ka pamaréntah katut warga masarakat Kota Sukabumi téh, salawasna dijadikeun sagara amal soléh, sarta arwah almarhumah salawasna aya dina rohmat jeung maghfiroh, ditarima iman islamna, kalayan ditempatkeun di tempat anu hadé anu dipikarido ku Nu Maha Kawasa, Alloh Aza Wa Zalla. Kitu deui sakumna kulawarga anu ditinggalkeunana, salawasna meunang kakuatan jeung katabahan, sarta kasobaran katut katawakalan lahir jeung batin, dina narima takdir ti Sang Khalik ieu.

Hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Ketua katut Wakil Ketua TP PKK sarta Ketua DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kota Sukabumi, para Asistén Daérah katut Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, para PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, para pansiunan katut para sesepuh, alim ulama jeung warga masarakat, sarta kulawarga almarhumah.