PANGWANGUNAN KASÉHATAN PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUHAN HIRUP SÉHAT KEUR SATIAP JALMA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pangwangunan Kaséhatan ngabogaan tujuan pikeun ngaronjatkeun kasadaran, kahayang jeung kamampuhan hirup séhat keur satiap jalma, sangkan darajat kaséhatan warga masarakat anu saluhur-luhurna bisa ngawujud, sabagé investasi pikeun pangwangunan SDM (Sumber Daya Manusa) anu produktif sacara sosial jeung ékonomi, hususna dina ngaronjatkeun darajat kaséhatan budak sakola. Anapon sala sahiji usaha pikeun ngawujudkeun éta hal téh, nya éta ngaliwatan kagiatan UKS (Usaha Kaséhatan Sakola), sabagé sala sahiji wadah anu éfisien, pikeun ngaronjatkeun kamampuhan hirup séhat jeung darajat kaséhatan pamilon didik, sarta bisa numuwuhkeun jeung ngamekarkeun kamampuhan kaséhatan di kalangan budak jeung rumaja, ti mimiti tingkat SD jeung MI, SMP jeung MTs, sarta SMA, SMK jeung MA.

Ěta hal téh ditepikeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dina biantara basa muka sacara resmi Lomba Dokcil (Dokter Kecil) Awards jeung Jamboré UKS Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi, cindekna tanggal 6 Séptémber 2017, di Taman Cikondang Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Wakil Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) nu aya kaitanana, para Camat jeung Lurah, sarta para tamu ondangan lianna.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, dina ngabina hal éta, TP (Tim Pembina) UKS Kota Sukabumi kudu salawasna padu, hususna dina ngahangkeutkeun jeung ngagedurkeun éta program, pikeun ngaronjatkeun para nonoman panerus pajoang bangsa anu ngabogaan ajén anu hadé. Lantaran landesan pikeun ngabina jeung ngamekarkeun UKS téh geus jelas, nya éta dumasar kana SKB (Surat Kaputusan Bersama) 4 Mentri, anu ngawengku Mendagri (Mentri Dalam Negri), Mendikbud (Mentri Pendidikan jeung Kabudayaan), Menkes (Mentri Keséhatan) jeung Menag (Mentri Agama).

Salajuna dijelaskeun, ayana Dokcil jeung KKR (Kader Kaséhatan Rumaja) di sakola téh, bisa ngabantu ngfaronjatkeun status kaséhatan di lingkungan sakola, ku jalan méré conto jeung pangaweruh hirup séhat ka babaturanana, anu pamustunganana ngabogaan pangaruh kana prosés diajar di sakola, sarta bisa ngahudangkeun sumanget jeung ngadorong Dokcil katut KKR, sangkan ngabogaan ajén anu leuwih hadé.

Walikota Sukabumi ngaharepkeun sakaligus cumeluk, sangkan gawé bareng antara lintas program jeung lintas séktor ngeunaan kaséhatan téh bisa leuwih optimal, sarta fungsi jeung peran gawé bareng téh luyu jeung kawenangan masing-masing, pikeun ngawujudkeun darajat kaséhatan warga masarakat anu saluhur-luhurna, hususna di Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé ngaharepkeun, Lomba Dokcil Awards jeung Jamboré UKS Taun 2017 Tingkat Kota Sukabumi téh, kudu ngabogaan orientasi kana parobahan prilaku, sikep jeung méntal anak didik, kana pentingna usaha dina ngajaga diri jeung kaséhatan, ti mimiti hal anu leutik, saperti dina ngabiasakeun ngumbah leungeun, kabersihan pakéan, kabiasaan miceun runtah kana tempatna jeung ngaberantas sayang reungit, sabagé bagian tina budaya bersih jeung séhat warga masarakat Kota Sukabumi.