PPHP TÉH NGARUPAKEUN SALA SAHIJI PIHAK DINA NGAYAKEUN BARJAS PAMARÉNTAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, PPHP (Pajabat Panitia Panarima Hasil Pagawéan) téh, nya éta  sala sahiji pihak dina ngayakeun Barjas (Barang jeung Jasa) Pamaréntah anu kacida nangtukeunana, naha hasil tina ngayakeun Barjas téh luyu jeung anu kaunggel dina kontrak jeung pajangjian antara anu nyadiakeun Barjas jeung PPK (Pajabat Pembuat Komitmen) atawa henteu. Tah kulantaran kitu, PPHP téh kudu paham kana satiap spesifikasi Barjas anu baris diayakeun, sarta kudu paham kana satiap jenis kontrak anu digunakeun jeung dilaksanakeun. Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara basa muka sacara resmi Bimték (Bimbingan Téknis) Pamariksaan jeung Panarimaan Hasil Pagawéan Panyadiaan Barjas Pamaréntah Taun 2017, di Hotél Horison Sukabumi, cindekna tangga 6 Séptémber 2017.

Salajuna ditandeskeun, luyu jeung Perpres (Peraturan Presidén) Nomer 54 Taun 2010 jeung Parobahanana, PPHP téh kudu ngabogaan integritas sarta disiplin jeung tanggung jawab anu luhur, dina ngalaksanakeun tugas jeung paham kana eusi kontrak. Salian ti éta, ogé kudu ngaboghaan kualifikasi téknis jeung nandatangan pakta integritas, sarta teu ngajabat sabagé PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) atawa Bendahara. Disagigireun ti éta Walikota Sukabumi nandeskeun, saupama aya kawatesanan personil, perlu dilaksanakeun léngkah analisis leuwih laju, saperti nugaskeun Tim Téknis, ngagunakeun SDM (Sumber Daya Manusa) ti luar instansi, sarta ngalaksanakeun uji laboratorium jeung ngamangpaatkeun data sekundér konsultan pangawas.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi nandeskeun, pikeun nyingkahan jeung nyegah ayana kajadian tina ranah hukum alatan aya masalah dina tahapan pamariksaan jeung panarimaan hasil pagawéan lantaran lemahna pamahaman para pihak kana fungsi éta tahapan, para PPHP kudu merhatikeun sababaraha hal. Diantarana kudu paham kana tugas jeung kudu bisa ngadalikeun intervénsi anu nyimpang, sarta tanggung jawab kana palaksanaan tugas, hususna anu geus dilaksanakeun kudu ditulis dina kertas kerja jeung disimpen sacara hadé. Kitu deui dokumén anu ditarima kudu disimpen jeung ditertibkeun sacara hadé, pikeun nyingkahan jeung nyegah ayana kajadian fiktif jeung rékayasa négatif. Anu teu éléh penting, ogé kudu ngalaksanakeun kana pamanggih pihak anu ahli kana éta hal, hususna dina waktu nyieun kaputusan téknis, sarta kudu paham, yén tugas PPHP téh ibadah.

Sedengkeun Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., salaku Pupuhu Panata Calagara ngajelaskeun, Bimték Pamariksaan jeung Panarimaan Hasil Pagawéan Panyadiaan Barjas Pamaréntah Taun 2017 ieu téh, diiluan ku 150 urang PPHP ti satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung Tim Téknis nu aya kaitanana, sarta ngangkat téma, Tartib Pamariksaan jeung Panarimaan Hasil Pagawéan Panyadiaan Barang jeung Jasa Pamaréntah, pikeun Hasil Pangwangunan anu Ngabogaan Ajén anu Hadé di Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunana Bimték Pamariksaan jeung Panarimaan Hasil Pagawéan Panyadiaan Barjas Pamaréntah Taun 2017 ieu téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun pangaweruh palaksanaan panyadiaan Barjas Pamaréntah, hususna dina hal strategi pamariksaan jeung panarimaan hasil pagaqwéan panyadiaan Barjas Pamaréntah, ngaronjatkeun wawasan téoritis jeung filosofis ngeunaan strategi pamariksaan jeung panarimaan hasil pagawéan panyadiaan Barjas Pamaréntah, sarta pikeun ngajeroan jeung ngaronjatkeun kamampuhan téknis praktis.