KOTA SUKABUMI MEUNANG SAJUMLAH PANGAJÉN TI PAMARÉNTAH PROPINSI JAWA BARAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang sajumlah pangajén ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, diantarana Pangajén IP2KB (Inténsifikasi Pamulutan Pajeg Kandaraan Bermotor) Taun 2017, jeung Pangajén Inovasi Palayanan Publik Taun 2016 ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, nya éta Inovasi CĚTĚK (Cukup Ě-KTP jeung Kartuh Kulawarga) Palayanan Kaséhatan Haratis pikeun warga masarakat Kota Sukabumi di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) Almulk Kota Sukabumi, sarta Pamaréntah Kota Sukabumi meunang hiji kandaraan bermotor roda 4, sabagé reward ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, pikeun ngarojong kalancaran palayanan ka warga masarakat Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui.

Salian ti éta, ogé Kapala Widang P2PL (Pangadalian Panyakit jeung Panyéhatan Lingkungan) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati, meunang pangajén sabagé juara kahiji PNS (Pagawé Negri Sipil) Berprestasi Taun 2017 Tingkat Propinsi Jawa Barat, anu ngabogaan inovasi jeung program karya cipta kategori Jabatan Struktural Ěsélon III Tingkat Pamaréntah Kabupatén jeung Kota Taun 2017. Salajuna sala saurang warga masarakat Kacamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Ai Samsiah, meunang pangajén sabagé Kader Panggerak Taat Pajeg Panghadéna IP2KB Taun 2017.

Anapon Pangajén IP2KB Taun 2017 jeung Pangajén Inovasi CĚTĚK Palayanan Kaséhatan Haratis pikeun warga masarakat Kota Sukabumi di RSUD Almulk Kota Sukabumi sarta hiji kandaraan bermotor téh, dipasrahkeun ku Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si., ka Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., jeung ka para panarima pangajén lianna, cindekna tanggal 6 Séptémber 2017, di Gedong Saté Bandung.

Saréngséna nampa éta pangajén, Wakil Walikota Sukabumi ngucap sukur alhamdulillah, sarta ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna aparat di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah jeung gawé rancagé anu hadé dina méré palayanan ka warga masarakat Kota Sukabumi.

Lian ti éta, ogé ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah ngabantu sakaligus nyukséskeun rupa-rupa program anu digulirkeun jeung dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, kaasup dina mayar pajeg kandaraan bermotor, anu pamustunganana Kota Sukabumi meunang Pangajén IP2KB Taun 2017, katut sajumlah pangajén lianna ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.

Salajuna diharepkeun, usaha anu optimal jeung gawé rancagé anu hadé ti sakumna aparat di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré palayanan ka warga masarakat Kota Sukabumi, sarta usaha anu optimal jeung bantuan ti sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi dina ngawujudkeun jeung nyukséskeun rupa-rupa program anu digulirkeun jeung dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, sangkan salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun, malar Kota Sukabumi bisa leuwih maju jeung hadé deui dina sagala widang.