MA CACIH GEUS PINDAH KA RUSUNAWA ANU GEUS DISADIAKEUN KU PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Ma Cacih warga Kampung Situawi RT 02 RW 02 Kalurahan Karang Tengah, Kacamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi anu imahna rék runtuh, katut kulawargana geus pindah ka Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Séwa) anu geus disadiakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna di wewengkon Kalurahan Sukakarya, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, malah sempet dilongok ku Wakil Gubernur Jawa Barat, Déddy Mizwar, sakaligus méré santunan ka Ma Cacih, cindekna tanggal 6 Séptémber 2017, dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si.

Dina kasempetan éta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Déddy Mizwar nandeskeun, yén kadatanganana ngalolongok Ma Cacih téh, saeutik gé taya kaitanana jeung ranah pulitik atawa jeung Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat Taun 2018 nu bakal datang. Lian ti éta ogé ditandeskeun, ku geus pindahna Ma Cacih ka Rusunawa téh, saeutikna bisa ngareugeugkeun ka kulawarga Mak Cacih, utamana dina ngojayan kahirupan sapopoé. Lantaran ngawangun imah téh teu bisa dilaksanakeun saupama masih kénéh dicicingan, jeung teu mungkin cara Sangkuriang, anu bisa ngawangun imah dina jangka waktu sapeuting. Anu penting masalahna réngré heula, nya éta kudu pindah heula.

Salian ti Wakil Gubernur Jawa Barat, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapendam (Kapala Panerangan Kodam) III Siliwangi, Létkol Arh. Mokhamad Dési Ariyanto dina telepon, Pangdam III Siliwangi, Mayjén TNI Muhammad Hérindra, kacida merhatikeunana ka imah Ma Cacih anu geus nyanggéyéng rék runtuh di Kota Sukabumi, sakaligus maréntah Anggota Kodam III Siliwangi, pikeun sagancangna ngabongkar éta imah, pikeun kasalametan kulawarga Ma Cacih. Lantaran sabagé prajurit kudu salawasna siap ngabantu sakaligus mudarkeun kasulitan rahayat, sarta geus jadi sala sahiji kawajiban pikeun sakumna Prajurit TNI, dimana waé ayana jeung ditugaskeunana. Leuwih jauh Kapendam III Siliwangi ngajelaskeun, dina ngawangun deui éta imah téh moal ngabutuhkeun waktu anu lila, sarta waragadna baris ditanggung ku Kodam III Siliwangi, kaasup kalajuan pikeun mayar séwa tanahna salila 5 tauneun.

Sedengkeun Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si. ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi lain teu merhatikeun jeung teu ngusahakeun kana kaayaan kahirupan Ma Cacih, tapi saméméhna can manggih solusi anu pas jeung hadé pikeun kulawarga Ma Cacih. Sabab ti 2 taun ka tukang, Pamaréntah Kota Sukabumi geus usaha pikeun ngungkulanana, nya éta ku méré jaminan kaséhatan jeung sajabana.

Salajuna Ma Cacih nyarita ngarasa gumbira jeung sugema anu taya papadana, ku geus pindahna ka Rusunawa sarta dilongok ku Wakil Gubernur Jawa Barat katut Sekertaris Daérah Kota Sukabumi téh, sakaligus ngahaturkeun nuhun kana sagala rupa perhatian jeung kapadulianana sarta dibéré santunan. Ngan parandéné kitu, Ma Cacih keukeuh hayang balik deui ka imahna, supaya bisa kumpul ngariung deui jeung sakumna kulawarga katut tatanggana. Tah kulantaran kitu, Ma Cacih meredih, sangkan imahna bisa sagancangna diwangun deui.