PANGÉLING-NGÉLING TEPUNG TAUN KA 48 RSPD KOTA SUKABUMI DILAKSANAKEUN SACARA SEDERHANA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pangéling-ngéling tepung taun ka 48 RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) Kota Sukabumi jeung Pangéling-ngéling ka 72 Poé Radio Nasional Taun 2017, cindekna tanggal 11 Séptémber 2017, dilaksanakeun sacara sederhana jeung tasakur bi nikmat sarta ngadoa babarengan, diteruskeun Ngagunting Pita Rohangan Siaran Anyar RSPD Kota Sukabumi, nya éta di lingkungan Setda Kota Sukabumi, sarta Motong Tumpeng jeung Kuéh Ulang Taun, ku PLH Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Iing Abdullatief.

Hadir dina kasempetan éta, Kapala Widang Komunikasi jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, S.IP., M.Si., Kapala Widang Informasi Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T., para Kasubbag katut Kasi, para Panyiar jeung Reporter, Staf Diskominfo Kota Sukabumi, sarta pawakilan Pamor (Paguyuban Monitor) RSPD Kota Sukabumi jeung para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta, PLH Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Iing Abdullatief, ngahaturkeun nuhun ka Pamaréntah Kota Sukabumi, anu salawasna ngarojong jeung ngabantu, boh mangrupa moril boh mangrupa materil, hususna dina ngaronjatkeun ajén RSPD Kota Sukabumi dina sagala widang, ti mimiti daya pancar jeung program siaran, nepi ka Online Voice Streaming RSPD Kota Sukabumi, di Situs Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi,  www.sukabumikota.go.id jeung rspdjekrem.blogspot.com. Lantaran ku ayana éta pangrojong jeung bantuan téh, RSPD Kota Sukabumi nepi ka danget ieu masih tetep éksis jeung geus nincak umur 48 taun, sarta bisa direungeu ku sakumna lapisan warga masarakat di sakuliah dunya, ngaliwatan Online Voice Streaming, hususna ngeunaan rupa-rupa béja jeung béwara pamaréntahan, pangwangunan jeung kamasarakatan di Kota Sukabumi, sarta rupa-rupa jenis hiburan, boh seni tradisional atawa kaaripan lokal boh seni modéren. Salian ti éta, PLH Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngahaturkeun nuhun ka para Pemerhati RSPD Kota Sukabumi, hususna anu ngagabung ka Pamor RSPD Kota Sukabumi, kana sagala rupa pangrojong jeung bantuanana, sarta aténsi jeung aspirasina, anu salawasna ngabogaan kahayang, sangkan RSPD Kota Sukabumi salawasna aya parobahan jeung paningkatan ajén dina sagala widang.

PLH Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan RSPD Kota Sukabumi bener-bener Jékrém (Jénius, Kréatif jeung Mandiri), sarta dipikalandep sakaligus dijadikeun kabutuhan sapopoé ku sakumna lapisan warga masarakat. Ěta hal téh luyu jeung Visi RSPD Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Informasi anu Cepet, Tepat, Akurat jeung Dipercaya, sarta Misi RSPD Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudkeun SDM (Sumber Daya Manusa) anu ngabogaan ajén nu hadé, Ngawujudkeun Propésionalismeu jeung Proporsionalismeu, Ngawujudkeun Palayanan Informasi anu Séhat jeung Ngabogaan Budaya anu Hadé, Ngawujudkeun Komunikasi anu Aktip, Kréatif jeung Inovatip, sarta Ngawujudkeun Partisipasi Aktip Masarakat dina Pangwangunan. Salian ti éta ogé diharepkeun, ku geus nicakna umur 48 taun téh, RSPD Kota Sukabumi bisa leuwih maju jeung mekar dina sagala widang, sarta tetep jaya di udara, hususna dina nyumponan kabutuhan rupa-rupa béja jeung béwara sarta hiburan pikeun sakumna lapisan warga masarakat.