WALIKOTA SUKABUMI NGAWANTI-WANTI KA 4 PANGEMBANG PROYÉK PANGWANGUNAN DI KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., meredih sakaligus ngawanti-wanti ka 4 Pangembang Proyék Pangwangunan di Kota Sukabumi, nya éta Pangembang Pangwangunan Gedong Kampus Stikes Sukabumi Kelas H anu waragadna ngahontal Rp. 6 miliar, Pangembang Pangwangunan Gakin Centre RS (Rumah Sakit) Rujukan Régional RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. anu waragadna ngahontal Rp. 29,7 miliar, Pangembang Pangwangunan GOR (Gelanggang Olah Raga) Remaja Merdéka Kota Sukabumi anu waragadna ngahontal Rp. 22 miliar, jeung Pangembang Pangwangunan GK (Gedong Kasenian) Kota Sukabumi anu waragadna ngahontal Rp. 9 miliar, sabab ka 4 éta proyék pangwangunan téh kudu geus réngsé dina bulan Désémber 2017 ieu, atawa masih kénéh aya waktu salila 4 bulan deui.

Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi miharep ka 4 éta Pangembang Proyék Pembangunan téh, sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun pancén jeung pagawéanana, luyu jeung kontrak gawé katut jadwal waktu anu geus ditetepkeun. Salajuna ditandeskeun, saupama éta hal téh teu dilaksanakeun sacara daria jeung hadé, sarta ka 4 éta Pangembang Proyék Pangwangunan téh ngareumpak kontrak gawé jeung jadwal waktu anu geus disaluyuan ku sakumna pihak, Walikota Sukabumi salaku Pananggung Jawab APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi, moal asa-asa nindak jeung méré sangsi sacara tegas, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Béda deui halna saupama pihak pangembang anu ngamundurkeun jadwal waktu tahapan pangwangunanana alatan aya halangan téknis. Tapi éta hal téh ulah aya akibatna jeung mangaruhan kana jadwal waktu palaksanaan jeung ngagawéan pangwangunana, nya éta tetep kudu réngsé salila 150 poé gawé. Kecuali éta hal téh mangaruhan kana palaksanaan pangwangunana, sarta teu luyu jeung kontrak gawé katut jadwal waktu anu geus disaluyuan ku sakumna pihak, nya éta antara Pamaréntah Kota Sukabumi jeung ka 4 éta Pangembang Proyék Pangwangunan.

Sedengkeun Kapala Bagian Pangadaan Barjas (Barang jeung Jasa) Setda Kota Sukabumi, Dr. H. Fahrur razi, AMd.LLAJ., S.IP., M.Si. ngajelaskeun, anu bisa ngalaksanakeun pangajénan kana hasil pagawéan ka 4 éta proyék pangwangunan luyu jeung henteuna jeung kontrak gawé téh, nya éta PPK (Pajabat Pembuat Komitmen) anu nyekel widang jeung téknis pagawéanana. Kitu deui ngeunaan kapastian ajén wangunan sarta jadwal waktu palaksanaan jeung pagawéanana ditalingakeun ku PPK, pikeun mastikeun palaksanaan jeung pagawéan proyék pangwangunanana lumangsung lancar atawa henteu. Saterusna dijelaskeun, saupama dina ahir bulan Désémber 2017 aya masalah, pihak Bagian Pangadaan Barjas Setda Kota Sukabumi baris néangan sakaligus ngaluarkeun sababaraha jalan kaluarna.