JUMLAH RUTILAHU DI KOTA SUKABUMI NGAHONTAL 4.600 UNIT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum, Panataan Rohang, Paimahan, Kawasan Pamukiman jeung Patanahan) Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asép Irawan, M.Sc. ngajelaskeun, jumlah Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Sukabumi anu ngabogaan hak pikeun meunang program ngoméan ti pamaréntah, sagemblengna ngahontal 4.600 unit atawa kulawarga. Ěta jumlah Rutilahu téh, sumebar di 7 kacamatan jeung 33 kalurahan sa Kota Sukabumi, sarta pang réana aya di wewengkon Kacamatan Cikolé jeung Kacamatan Citamiang.

Ngan tina jumlah éta Rutilahu téh, pamaréntah teu bisa ngoméan sacara babarengan sagemblengna, alatan waragad anu dipibanda kawates pisan. Anapon jumlah Rutilahu di Kota Sukabumi anu baris dioméan dina taun 2017 ieu, sagemblengna ngahontal 450 unit atawa kulawarga. Nya éta ti Pamaréntah Kota Sukabumi réana 50 unit, ti Pamaréntah Puseur 100 unit, jeung ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat réana 300 unit.

Salajuna dijelaskeun, satiap Rutilahu anu dioméan, baris meunang bantuan waragad gedéna Rp. 15 juta, sarta baris dipasrahkeun ngaliwatan BKM (Badan Kaswadayaan Masarakat) masing-masing. Lian ti éta ogé dijelaskeun, para panarima bantuan pikeun ngoméan Rutilahu anu sah téh, nya éta nu baroga Rutilahu anu diwangun dina tanah milik pribadi. Sedengkeun pikeun nu baroga Rutilahu anu diwangun dina tanah milik jalma séjén sulit pisan pikeun dibantu, lantaran teu asup kana kritéria.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Puseur geus nyieun skéma anyar, pikeun mindahkeun warga masarakat anu keuna ku pangaruh tina pangwangunan. Sabagé sala sahiji contona, saupama aya pangwangunan double track atawa dua jalur Rél Karéta Jurusan Sukabumi-Bogor, imah warga masarakat nu aya di sisi éta Rél Karéta téh kapaksa kudu dibongkar sarta kudu dipindahkeun. Tah ku ayana éta hal téh, waragad pikeun ngabongkar jeung mindahkeunana aya di kamentrian.

Nyigeung palaksanaan ngoméan Rutilahu di Kota Sukabumi dina taun-taun saméméhna, nurutkeun Kapala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi salawasna lumangsung sacara hadé jeung lungsur-langsar, luyu jeung harepan sakumna pihak. Tah kulantaran kitu, Kapala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi cumeluk ka pihak BKM sarta RW jeung RT, sangkan salawasna usaha satékah polah ngabantu jeung nalingakeun kana palaksanaan ngoméan Rutilahu di wewengkonna masing-masing, sangkan bisa lumangsung sacara hadé jeung lungsur-langsar, saperti dina taun-taun saméméhna.