DISKOMINFO KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN SOSIALISASI SP4N

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, nyalagarakeun sosialisasi SP4N (Sistim Pangalolaan Palayanan Pangaduan Publik Nasional) jeung Integrasi Pangalolaan Kanal Lapor (Layanan Pangaduan Online Rahayat), di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 14 Séptémber 2017, di Operation Room Setda Kota Sukabumi. Ěta kagiatan anu dibuka sacara resmi ku PLH Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Iing Abdullatief téh, diiluan ku 68 pamilon pawakilan ti satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung BUMD (Badan Usaha Milik Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Anapon anu jadi nara sumber, nya éta Kapala Widang Pangalolaan Sistim Informasi Palayanan Publik KemenPAN-RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, Ěmida Suparti, S.H., M.AP., nepikeun matéri Undang-Undang Nomer 14 Taun 2008 Ngeunaan Katerbukaan Informasi Publik, SP4N jeung Integrasi Pangalolaan Kanal Lapor, sarta anu jadi moderatorna, nya éta Kapala Widang Komunikasi jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, S.IP., M.Si.

Dina kasempetan éta, PLH Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, program SP4N jeung Integrasi Pangalolaan Kanal Lapor di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, nya éta pikeun nyadiakeun wadah sakaligus pikeun nampung jeung ngungkulan sarta ngaréngsékeun rupa-rupa pangaduan warga masarakat Kota Sukabumi, dina raraga ngoméan jeung ngaronjatkeun kinerja aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan publik di Kota Sukabumi.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, nepi ka danget ieu, di Indonésia kakara aya 5 Pamaréntah Kota jeung Kabupatén, anu geus nerapkeun éta program. Tah kulantaran kitu, Pamariétah Kota Sukabumi ngabogaan tekad pikeun jadi kota ka 6 di Indonésia anu nerapkeun éta program. Lantaran éta program téh kacida hadé jeung positipna sarta gedé pisan mangpaatna pikeun warga masarakat Kota Sukabumi, nya éta pikeun nyadiakeun wadah jeung ngagampangkeun warga masarakat Kota Sukabumi dina nepikeun pangaduan, hususna nu aya kaitanana jeung usaha kinerja aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan publik di Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, pikeun warga masarakat Kota Sukabumi anu rek nepikeun pangaduan, disadiakeun website e-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi, ngan kudu nyantumkeun idéntitas anu jelas, ti mimiti ngaran nepi ka alamat jeung nomer telepon sarta alamat email. Maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun nyegah ayana hoax atawa béja jeung béwara bohong. Lantaran pangaduan anu ditepikeun ku satiap warga masarakat téh, baris di sharkeun langsung ka Pamaréntah Puseur ngaliwatan KemenPAN-RB RI jeung ka SKPD nu aya kaitanana di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun meunang jawaban, tanggapan jeung katerangan anu jelas.