PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NGABOGAAN TÉKAD JADI KOTA KA 6 ANU NERAPKEUN PROGRAM É-LAPOR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, ngabogaan tékad hayang ngajadikeun Kota Sukabumi, sabagé kota ka 6 di Indonésia anu nerapkeun program é-Lapor (Layanan Aspirasi jeung Pangaduan Online Rahayat). Lantaran nepi ka danget ieu téh, di Indonésia kakara aya 5 Pamaréntah Kota jeung Kabupatén, anu geus ngalakanakeun jeung nerapkeun éta program.

Tah pikeun ngawujudkeun éta program téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo Kota Sukabumi, gawé bareng jeung KemenPAN-RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, nyalagarakeun sosialisasi SP4N (Sistim Pangalolaan Palayanan Pangaduan Publik Nasional) jeung Integrasi Pangalolaan Kanal Lapor (Layanan Pangaduan Online Rahayat), anu diiluan ku 68 Oprator Program ti satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung BUMD (Badan Usaha Milik Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 14 Séptémber 2017, di Operation Room Setda Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan tugas para éta oprator, hususna dina ngaoprasikeun jeung nindak laju satiap laporan anu ditepikeun ku warga masarakat ngaliwatan program é-Lapor. Saterusna dijelaskeun, saupama éta program téh geus dioprasikeun sacara resmi, warga masarakat Kota Sukabumi bisa ngaaksés, pikeun nepikeun rupa-rupa bangbaluh anu kajadian di lapangan, saperti jalan ruksak, lampu PJU (Panerangan Jalan Umum) pareun jeung sajabana. Sabab rupa-rupa bangbaluh anu ditepikeun ku warga masarakat ngaliwatan é-Lapor téh, baris ditepikeun deui ka SKPD jeung BUMD nu aya kaitanana, pikeun ditindak laju jeung diungkulan sacara optimal, sarta kaintegrasi jeung jaringan Pamaréntah Puseur.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana éta program téh, rupa-rupa jenis palayanan publik anu dilaksanakeun ku satiap SKPD jeung BUMD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, bisa dilaksanakeun sacara cepet jeung tepat waktu, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, kaasup dina nindak laju jeung ngungkulan satiap laporan anu ditepikeun ku warga masarakat. Lantaran hasil jeung henteuna dina ngalaksanakeun éta program téh, bisa diukur tina prosés dina usaha ngungkulanana. Salajuna dijelaskeun, éta program téh, dina waktu anu moal lila deui baris ngawujud, sabab kasiapanana geus ngahontal 90 peresén.