SANGGAR SENI CATRIK PALAGAN KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN PASANGGIRI IBING JAIPONG TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, anu alamatna di Jalan Kenari, Kalurahan Selabatu, Kacamatan Cikolé,  Kota Sukabumi, nyalagarakeun Pasanggiri Ibing Jaipong Tingkat Dasar, Mahér jeung Parigel Taun 2017. Ěta pasanggiri téh, diiluan ku puluhan palajar tingkat SD, SMP jeung SMA sadarajat sa Kota Sukabumi, cindekna tanggal 21 Séptémber 2017.

Pupuhu Sanggar Seni jeung Tari Catrik Palagan Kota Sukabumi, Ki Domon ngajelaskeun, éta pasanggiri téh dicalagarakeun sacara rutin satiap taun sakali. Sedengkeun pasanggiri anu dicalagarakeun dina taun 2017 ieu téh, ngarupakeun pasanggiri anu ka 17 kalina. Anapon maksud jeung tujuanana, pikeun ngabina jeung ngatik para palajar di Kota Sukabumi, hususna anu ngabogaan anléh jeung mikatresna kana seni budaya Sunda, utamana Ibing Jaipong. Salian ti éta, ogé pikeun ngaraksa jeung ngariksa sakaligus ngamekarkeun seni budaya Sunda, anu dina danget ieu kaayaanana beuki kasilih ku seni budaya deungeun.

Salajuna ditandeskeun, Ibing Jaipong téh ngarupakan seni budaya Sunda, anu kaayaanana dina danget ieu ampir punah di bumi tempat kalahiranana, nya eta tanah Pasundan, lantaran kasilih ku seni budaya deungeun. Komo deui di éra globalisasi danget ieu mah, warga masarakat arang langka nabeuh atawa nanggap Jaipong. Buktina dina acara kariaan jatukrami, nyunatan, kanaékan kelas jeung acara séjénna, leuwih ngutamakeun nanggap seni budaya deungeun. Anu pamustunganana, seni budaya sorangan jadi kaluli-luli jeung jadi asing di masarakatna sorangan, keuna ku paribasa Jati Kasilih Ku Junti atawa anu hadé kasilih ku nu goréng. Tah kulantaran kitu, pihakna jeung réngrénganana, salawasna usaha satékah polah ngaraksa jeung ngariksa sakaligus ngamekarkeun seni budaya Sunda, hususna Ibing Jaipong di Kota Sukabumi. Diantarana ku jalan nyalagarakeun Pasanggiri Ibing Jaipong sacara rutin satiap taun.

Salian ti éta, pihakna jeung réngrénganana, salawasna usaha satékah polah nata jeung ngaropéa satiap gerakan Ibing Jaipong, malah mandar katempona leuwih payus jeung hadé sarta matak pikayun-yuneun anu nempo, hususna di kalangan palajar jeung rumaja, anu pamustunganana réa palajar jeung rumaja anu hayang diajar  Ngibing Jaipong. Tah kuayana éta usaha jeung tarékah téh, seni budaya Sunda hususna Ibing Jaipong bisa karaksa jeung kariksa sarta mekar kalayan hadé, hususna di Kota Sukabumi, jeung teu éleh ku seni budaya dengeun.