PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG PANGAJÉN JEUNG HADIAH HIJI MOBIL TI PAMARÉNTAH PROPINSI JAWA BARAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, meunang pangajén jeung hadiah hiji mobil ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, ku geus hasilna nyangking Piala WTN (Wahana Tata Nugraha) Taun 2016 ti Pamaréntah Puseur, sabagé pecut jeung keur ngagedurkeun sumanget, pikeun salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun rupa-rupa panataan prasarana jeung sarana transportasi, sakaligus ngaronjatkeun ajén palayanan transportasi di Kota Sukabumi, ka nu leuwih hadé deui. Ěta pangajén jeung hadiah hiji mobil téh, dipasrahkeun ku Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Déddy Mizwar, ka Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., dina Upacara Pangéling-ngéling Tepung Taun Poé Pahubungan Nasional Taun 2017 Tingkat Propinsi Jawa Barat,. cindekna tanggal 18 Séptémber 2017, di Buruan Gedong Saté Bandung.

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., dibarengan ku Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., ngucapkeun rasa sukur jeung bagja anu taya papadana, ku meunangna éta pangajén jeung hadiah hiji mobil ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat téh. Salajuna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi meunang pangajén jeung hadiah hiji mobil téh, lantaran Kota Sukabumi geus hasil nyangking Piala WTN Taun 2016 ti Pamarintah Puseur. Lian ti éta ogé dijelaskeun, hasilna Kota Sukabumi nyangking éta Piala téh, ngarupakeun hasil gawé rancagé sakumna pihak, nya éta pamaréntah jeung sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota jeung Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi.

Tah kulantaran kitu, Wakil Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, hususna ka Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Satlantas Polres Sukabumi Kota jeung Organda Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah ngalaksanakan rupa-rupa panataan prasarana jeung sarana transportasi, sarta ngaronjatkeun palayanan transportasi di Kota Sukabumi, anu pinuh ku sumanget, tanggung-jawab jeung disiplin anu luhur, sarta didadasaran ku kaihlasan. Saterusna dijelaskeun, ku meunangna pangajén jeung hadiah hiji mobil téh, bisa jadi pecut jeung ngagedurkeun sumanget pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi katut instansi jeung lembaga nu aya kaitanana, hususna Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Satlantas Polres Sukabumi Kota jeung Organda Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun rupa-rupa panataan prasarana jeung sarana transportasi, sarta ngaronjatkeun ajén palayanan transportasi di Kota Sukabumi, ka nu leuwih hadé deui.