PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI SALAWASNA NGALAKSANAKEUN PANGWANGUNAN WIDANG ATIKAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pamaréntah Kota Sukabumi, salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun pangwangunan widang atikan, nya éta ku cara ngaronjatkeun ajén SDM (Sumber Daya Manusa), anu bisa mangaruhan kana ngaronjatna kasajahtraan warga masarakat Kota Sukabumi. Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara basa masrahkeun Anugrah Prestasi Widang Atikan jeung Kartuh Cerdas Kota Sukabumi Taun 2017, cindekna tanggal 15 Séptémber 2017, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daérah) Kota Sukabumi, Ketua katut Wakil Ketua TP PKK sarta Ketua DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, sarta para tamu ondangan lianna.

Saterusna ditandeskeun, dipasrahkeunana Anugrah Prestasi Widang Atikan jeung Kartuh Cerdas Kota Sukabumi Taun 2017 ieu téh, ngarupakeun sala sahiji wujud nyata kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi ka warga masarakat Kota Sukabumi dina widang atikan. Salian ti éta, ogé ngarupakeun sala sahiji wujud nyata tanggung jawab Pamaréntah Kota Sukabumi, sabagé tindak laju tina Undang-Undang Nomer 20 Taun 2003, yén panyalagaraan atikan téh jadi tanggung jawab babarengan, antara Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Propinsi sarta Pamaréntah Kabupatén jeung Pamaréntah Kota.

Sedengkeun Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dipasrahkeunana Anugrah Prestasi Widang Atikan jeung Kartuh Cerdas Kota Sukabumi Taun 2017 ieu téh, nya éta pikeun ngawujudkeun palayanan atikan sacara optimal, boh di atikan formal boh di atikan non formal jeung informal, pikeun warga masarakat Kota Sukabumi anu ngabogaan ajén hadé jeung adil. Anapon sasaran pikeun program Kartu Cerdas, dipasrahkeun ka warga masarakat Kota Sukabumi ti golongan ékonomi kurang mampuh. Salajuna program stimulan PTN (Perguruan Tinggi Negri), dipasrahkeun ka para siswa warga masarakat Kota Sukabumi anu asup ka PTN ngaliwatan SNMPTN (Seléksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri) jeung SBMPTN (Seléksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negri). Saterusna anugrah prestasi akademik jeung non akademik, dipasrahkeun ka para pamilon atik, pangatik, tanaga kapangatikan jeung lembaga pangatikan, anu ngabogaan prestasi di tingkat propinsi, nasional jeung internasional, sarta pangajén pikeun ngaronjatkeun kualifikasi atikan program S1, dipasrahkeun ka para Pangatik Non Formal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), anu keur miluan atikan S1 PAUD.

Nyigeung waragad Anugrah Prestasi Widang Atikan jeung Kartuh Cerdas Kota Sukabumi Taun 2017 ieu, nurutkeun Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, diwaragadan sagembelngna tina APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi Taun 2017, ngaliwatan Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, anu jumlah waragad sagemblengna ngahontal Rp. 2.607.700.000,00. Ěta waragad téh, nya éta pikeun waragad Béa Siswa Kartuh Cerdas, dipasrahkeun ka 2.232 siswa, anu jumlah waragad sagemblengna ngahontal Rp. 1.867.700.000,00. Saterusna pikeun stimulan PTN ngaliwatan SNMPTN jeung SBMPTN gedéna Rp. 625.000.000,00, dipasrahkeun ka 250 siswa atawa masing-masing gedéna Rp. 2.500.000,00, pikeun anugrah prestasi akademik jeung non akademik gedéna Rp. 105.000.000,00, dipasrahkeun ka 30 urang atawa masing-masing gedéna Rp. 3.500.000,00, jeung keur program S1 pikeun Pangatik Non Formal PAUD gedéna Rp. 10.000.000,00, dipasrahkeun ka 4 urang atawa masing-masing gedéna Rp. 2.500.000,00.