WAKIL WALIKOTA SUKABUMI NGADATANGAN SALA SAHIJI KANTOR ANGKUTAN ONLINE DI KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., dibarengan ku Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., ngadatangan sala sahiji kantor angkutan online di Jalan Suryakencana Kota Sukabumi, cindekna tanggal 27 Séptémber 2017. Anapon maksud jeung tujuanana, nya éta sabagé tindak laju tina aspirasi Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi jeung KKU (Kelompok Kerja Unit) Angkot (Angkutan Kota), pikeun nutup angkutan online. Salian ti éta, Wakil Walikota Sukabumi hayang apal langsung, kunaon kasaluyuan anu geus dijieun ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung pihak angkutan online samemehna, nepi ka danget ieu téh can dicumponan.

Dina kasempetan éta Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, sabenerna Pamaréntah Kota Sukabumi lain nolak kana ayana angkutan online téh, tapi gugon tuhon kana SK (Surat Kaputusan) anu dikaluarkeun ku Walikota Sukabumi, ngeunaan ngabekukeun saheulaanan angkutan online di Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, éta SK téh bisa réngsé, saupama pihak management angkutan online ngalengkepan jeung ngaréngsékeun kasaluyuan jeung Pamaréntah Kota Sukabumi. Ngan sanggeus dicék ka lapangan, pihak management angkutan online, nepi ka danget ieu téh can ngalengkepan jeung ngaréngsékeun kasaluyuan. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi lain anti kana angkutan online, tapi pihak management kudu sagancangna ngaréngsékeun jeung nyumponan kawajibanana. Tah kuayama éta hal téh, Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan pihak management angkutan berbasis online, kaasup supir jeung para panggunana, bisa narima jeung paham kana éta hal.

Wakil Walikota Sukabumi nandeskeun, ti mimiti geus ditepikeun dina pasamoan saméméhna, yén Pamaréntah Kota Sukabumi siap ngabantu. Tapi tékad hadé ti Pamaréntah Kota Sukabumi téh, teu digugu ku management angkutan online. Salajuna ditandeskeun, ku ayana angkutan online téh, réa warga masarakat anu kabantu. Ngan hanjakal, pihak management angkutan online téh teu koperatif. Leuwih jauh Wakil Walikota Sukabumi nandeskeun, sakumna pihak di Kota Sukabumi hayang kondusif, sarta ulah nepi ka kajadian salah paham, anu bisa ngabalukarkeun kana kajadianana béntrokan.

Sedengkeun sala saurang Staf Manajement Angkutan Online Cabang Sukabumi, Fajar ngajelaskeun, pihakna baris nyumponan rupa-rupa hal anu geus ditangtukeun jeung disaluyuan ku Pamaréntah Kota Sukabumi, sanggeus pihakna ngalaksanakeun koordinasi jeung pihak Manajement Angkutan Online Puseur.