PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS MERTAHANKEUN LAHAN PASAWAHAN NU AYA DANGET IEU

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijéntrékeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pamaréntah Kota Sukabumi baris usaha satékah polah mertahankeun lahan pasawahan nu aya danget ieu di wewengkon Kota Sukabumi, nya éta kira-kira kurang leuwih 1.400 héktar, anu sumebar di 7 wewengkon kacamatan jeung 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Salajuna ditandeskeun, ku lega éta lahan pasawahan téh, produksi paré di Kota Sukabumi ngan ukur cukup pikeun jangka waktu sabulaneun. Anapon éta usaha téh, diantarana ku cara nyegah kajadianana alih fungsi lahan pasawahan jadi kawasan pamukiman atawa kawasan industri, luyu jeung Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 1 Taun 2016 ngeunaan PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta Perda Kota Sukabumi Nomer 1 Taun 2016 ngeunaan PLP2B téh, diantarana ngatur satiap lahan pasawahan milik warga masarakat digawébarengkeun, supaya fungsina salawasna luyu, nya éta sabagé lahan tatanén. Sedengkeun pikeun lahan pasawahan milik Pamaréntah Kota Sukabumi, fungsina teu meunang dirobah pikeun kapentingan séjén. Saterusna dijelaskeun, kaayaan lahan pasawahan anu kacida kawatesna di wewengkon Kota Sukabumi téh, nunjukkeun yén Kota Sukabumi leuwih cocog sabagé kawasan pangolahan tatanén. Sedengkeun pikeun produksi tatanén bisa dilaksanakeun di daérah séjénna.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi ngajelaskeun, salian ti masalah lahan pasawahan, masalah séjéna di Kota Sukabumi dina ngamekarkeun tatanén, nya éta régenerasi palaku tatanén. Lantaran kacida langkana para nonoman umur 20 taunan di Kota Sukabumi, anu ngabogaan kahayang pikeun jadi patani. Tah kulantaran kitu, umur para patani di Kota Sukabumi, dina danget ieu rata-rata antara 40 nepi ka 50 taunan. Tah kuayana éta hal téh, saupama éta para patani téh geus umur 70 taun, dihariwangkeun teu bisa pepelakan deui.

Sedengkeun Sekertaris DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Pertanian jeung Perikanan) Kota Sukabumi, drh. Até Rahmat, M.Si. ngajelaskeun, lega lahan pasawahan nu aya di wewengkon Kota Sukabumi, dina danget ieu ngahontal 1.468 héktar. Tah kulantaran kitu, alih fungsi lahan pasawahan di wewengkon Kota Sukabumi ka séktor séjén, jadi perhatian husus jeung daria Pamaréntah Kota Sukabumi. Sabab ku kajadian nguranganana lahan pasawahan di Kota Sukabumi téh, baris jadi ancaman jeung mangaruhan kana katahanan pangan daérah.

Tah kusabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi geus nerbitkeun jeung nerapkeun Perda Kota Sukabumi Nomer 1 Taun 2016 ngeunaan PLP2B, luyu jeung Undang-Undang Nomer 41 Taun 2009 ngeunaan PLP2B. Anapon maksud jeung tujuan diterbitkeun jeung diterapkeunana éta Perda téh, sabagé sala sahiji usaha jeung payung hukum, pikeun nyegah ayana jeung kajadianana alih fungsi lahan pasawahan di wewengkon Kota Sukabumi jadi kawasan pamukiman atawa kawasan industri.

Salajuna ditandeskeun, dina éta Perda téh dijelaskeun, lega lahan pasawahan nu ditetepkeun jadi lahan abadi pasawahan di Kota Sukabumi, luyu jeung panetepan lega PLP2B jeung RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Sukabumi, sagemblengna ngahontal 321 héktar, sumebar di 4 wewengkon kacamatan, nya éta di wewengkon Kacamatan Baros, Kacamatan Cibeureum, Kacamatan Lembursitu jeung Kacamatan Warudoyong.