KAPALA DINSOS KOTA SUKABUMI PARANTOS TILAR DUNYA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Dinsos (Dines Sosial) Kota Sukabumi, Drs. H. Budé Daryana, M.Si., parantos tilar dunya mulih ka jati mulang ka Rohmatulloh, cindekna dina poé Kemis, 28 Séptémber 2017, pukul 2 beurang, di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, alatan teu damang. Saterusna layon almarhum langsung diistirahatkeun di padumukanana, nya éta di Perum Baros Kencana, Kalurahan Baros, Kacamatan Baros, Kota Sukabumi,  anu salajuna dina poé Juma’ah, 29 Séptémber 2017, dikurebkeun di Taman Pamakaman Rahmatan Lil ‘Alamin Ciandam Kota Sukabumi, ngaliwatan Upacara Pamakaman. Sedengkeun anu jadi Inspektur Upacara, nya éta Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., sarta nu jadi Komandan Upacara, Kapala Dines Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, S.STP., M.Si.

Dina biantarana, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, ngiring béla sungkawa, ku parantos ngantunkeunana sala saurang pagawé pinunjul di Kota Sukabumi, nya éta sabagé Kapala Dinsos Kota Sukabumi. Lantaran salila almarhum ngabdikeun diri ka Pamaréntah Kota Sukabumi téh, réa pisan jasa jeung pangorbananana, hususna dina ngamajukeun jeung ngaronjatkeun roda pamaréntahan, pangwangunan jeung palayanan ka warga masarakat Kota Sukabumi.

Tah kukituna, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka almarhum, sakaligus manjatkeun do’a ka Dzat Illahi Robbi, malar sagala rupa jasa jeung pangorbanan almarhum ka pamaréntah katut warga masarakat Kota Sukabumi téh, salawasna dijadikeun leuit amal soléh, sarta arwah almarhum salawasna aya dina rohmat jeung maghfiroh, ditarima iman islamna, kalayan ditempatkeun di tempat anu hadé anu dipikarido ku Nu Maha Kawasa, Alloh Aza Wa Zalla. Kitu deui sakumna kulawarga anu ditinggalkeunana, salawasna meunang kakuatan jeung katabahan, sarta kasobaran katut katawakalan lahir jeung batin, dina narima takdir ti Sang Khalik ieu.

Hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Ketua TP PKK sarta Ketua DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kota Sukabumi, para Asistén Daérah katut Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, para PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, para pangsiunan katut para sesepuh, alim ulama jeung warga masarakat, sarta kulawarga almarhum.