DINES KASÉHATAN KOTA SUKABUMI BARIS NGALAKSANAKEUN POPM MANGRUPA OBAT ANTI CACING HARATIS

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, nurutkeun rencana baris ngalaksanakeun POPM (Pemberian Obat Pencegahan Masal) mangrupa Obat Anti Cacing Haratis, ka sakabéh budak umur sataun nepi ka 12 taun di Kota Sukabumi, cindekna dina bulan Oktober 2017, sacara bareng ka sakabéh budak PAUD, TK, RA, MD, SD, MI, SMP jeung MTs, sarta ka sakabéh budak anu can sakola, di satiap Posyandu, Puskesmas jeung pasilitas kaséhatan séjénna nu aya di Kota Sukabumi.

Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlien Silyéna Mirah, dibarengan ku Kapala Widang P2PL (Pangadalian Panyakit jeung Panyéhatan Lingkungan) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati ngajelaskeun, rencana baris dilaksanakeunana POPM téh, sabagé sala sahiji usaha nyumponan jeung ngawujudkeun program nasional, luyu jeung Permenkes (Peraturan Mentri Keséhatan) RI Nomer 12 Taun 2014 ngeunaan Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngarojong kana kalancaran palaksanaan POPM hususna di Kota Sukabumi, pihak Dines Kaséhatan Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun sosialisasi ka 15 Puskesmas, anu sumebar di 7 kacamatan sa Kota Sukabumi, pikeun disosialisasikeun deui ka sakumna lapisan warga masarakat di wewengkonna masing-masing. Maksud jeung tujuanana, sangkan palaksanaan éta POPM téh, hususna di Kota Sukabumi bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar, sarta bisa ngahontal targét 100 peresén.

Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi katut Kapala Widang P2PL Dines Kaséhatan Kota Sukabumi nandeskeun, pangaruh panyakit cacingeun ka budak kacida matak ngabahayakeunana, sarta sing saha waé ogé bisa katerap panyakit cacingeun kaasup jalma déwasa. Anapon pangaruh panyakit cacingeun ka budak, nya éta malnutrisi jeung zat gizi dina awak budak baris turun, kaasup IQ jeung kacerdasanana baris ngurangan. Sedengkeun pangaruh panyakit cacingeun ka jalma déwasa, nya éta malnutrisi bisa lemah, hésé konséntrasi jeung awak jadi begang. Salajuna ditandeskeun, rupa-rupa hal anu bisa nimbulkeun jeung katerap ku panyakit cacingeun téh, bisa diakibatkeun ku lingkungan anu teu séhat, kabiasaan budak miceun cai sambarangan jeung kabiasaan budak teu maké sendal atawa sapatu, sarta bisa disababkeun ku inpéksi endog cacing ngaliwatan pori kulit atawa kadaharan. Sedengkeun tumerapna panyakit cacingeun ka jalma déwasa, bisa disababkeun tina kadaharan jeung lalab-lalaban. Anapon jenis cacing anu bisa nimbulkeun panyakit cacingeun ka budak, nya éta cacing kalung, cacing ko’ot jeung nu séjénna.

Nyigeung palaksanaan program nasional Imunisasi Campak jeung MR (Méasles Rubélla) Haratis di Kota Sukabumi anu dilaksanakeun salila 2 bulan pinuh, nya éta dina bulan Agustus 2017 ka sakabéh budak PAUD, TK, RA, MD, SD, MI, SMP jeung MTs, sarta dina bulan Séptémber 2017 ka sakabéh orok jeung budak anu can sakola, nurutkeun Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi katut Kapala Widang P2PL Dines Kaséhatan Kota Sukabumi lumangsung hadé jeung lancar, sarta ngahontal targét 100 peresén.