APLIKASI PANTAS JEUNG ITNT DI KOTA SUKABUMI GEUS DIWANOHKEUN SACARA RESMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Aplikasi PANTAS (Pajeg Online Kota Sukabumi) jeung ITNT (Implementasi Transaksi Non Tunéy) di Kota Sukabumi, geus diwanohkeun sacara resmi ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., cindekna tanggal 26 Séptémber 2017, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, ditandaan ku neken tombol sirineu. Anapon Aplikasi PANTAS  téh, nya éta pikeun Pajeg Non PBB (Pajeg Bumi jeung Bangunan) katut BPHTBN (Béa Peroléhan Hak Atas Tanah jeung Bangunan) sarta 7 Pajeg Daérah, saperti Pajeg Réklameu, Pajeg Hotél, Pajeg Réstoran jeung Pajeg Hiburan. Sedengkeun éta Aplikasi PANTAS téh, bisa diaksés ngaliwatan alamat www.pantas.sukabumikota.go.id.

Dina biantarana Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, sakumaha anu geus diamanatkeun dina Undang-Undang Nomer 23 Taun 2014 ngeunaan Pamaréntahan Daérah, Pangalolaan Kauangan Daérah dilaksanakeun sacara tartib, taat kana aturan jeung undang-undang, éfisien, ékonomis, éféktif, transparan jeung tanggungjawab, sarta merhatikeun rasa kaadilan, kapatutan jeung aya mangpaatna pikeun masarakat. Sedengkeun usaha pikeun ngaronjatkeun akuntabilitas jeung transparansi pangalolaan kauangan daérah sarta ngalaksanakeun Inpres (Instruksi Persidén) RI Nomer 10 Taun 2016 ngeunaan Aksi Panyegahan jeung Ngaberantas Korupsi Taun 2016 jeung Taun 2017, perlu dilaksanakeun jeung ngahangkeutkeun ITNT di Pamaréntah Daérah, anu ditindaklaju ku Surat Ědaran Mendagri (Mentri Dalam Negri) RI Nomer 91011867/SJ tanggal 17 April 2017 ngeunaan ITNT di Pamaréntah Daérah Kabupatén jeung Kota, anu sala sahiji eusina ITNT di Pamaréntah Daérah Kabupatén jeung Kota téh kudu geus dilaksanakeun dina tanggal 1 Januari 2018 nu bakal datang.

Saterusna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, geus ngamekarkeun hiji sistim Aplikasi PANTAS, sabagé ITNT dina séktor pendapatan. Tah kuayana éta Aplikasi PANTAS téh, Pamaréntah Kota Sukabumi diharepkeun bisa leuwih mandiri dina ngalaksanakeun Pangalolaan Pajeg Daérah, sarta bisa ngaronjatkeun standar palayanan ka masarakat hususna wajib pajeg, ku cara ninggalkeun budaya heubeul. Tah kuayana éta hal téh, masarakat hususna wajib pajeg, bisa ngalaporkeun kawajiban pajegna, sarta gampang dina mayarna, anu pamustunganana bisa mangaruhan kana ngaronjatna PAD (Pendapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi, hususna tina séktor Pajeg Daérah.

Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku geus diwamohkeunana Aplikasi PANTAS téh, sakumna Pagawé BPKD Kota Sukabumi, kudu salwasna ngabogaan komitmen dina nerapkeun jeung miara sistim manajemén mutu layanan pendapatan, luyu jeung kaépéktipan sistim manajemén mutu, sarta dina netepkeun sasaran mutu layanan pendapatan, dina hal ieu nya éta palayanan prima ka masarakat, dina ngalaksanakeun Pangalolaan Palayanan Pajeg Daérah, sakumaha anu kaunggel dina misi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, nya éta ngawujudkeun palayanan dasar anu ngabogaan ajén leuwih hadé, pikeun ngawujudkeun Pamaréntahan Anu Rahmatan Lil Alamin.

Lian ti éta, ku geus diwanohkeunana ITNT di satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sabagé Pilot Proyékna, Wakil Walikota Sukabumi nginstruksikeun ka satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan ti mimiti taun 2018 nu bakal datang, sakumna transaksi pangaluaran di Kota Sukabumi kudu geus ngagunakeun non tunéy.

Dina kasempetan éta, dilaksanakeun panandatanganan MoU (Mémorandum of Understanding) atawa Nota Kasaluyuan Gawé Bareng, antara BPKD Kota Sukabumi jeung PT Bank BJB Cabang Sukabumi, ngeunaan Layanan Panarimaan Pamayaran Tagihan Pajeg Daérah Kota Sukabumi, sarta panandatanganan Piagem Pancanangan Traksaksi Non Tunéy di satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi anu jadi Pilot Proyékna.