SAKUMNA APOTÉK DI KOTA JEUNG KABUPATÉN SUKABUMI SANGKAN TEU NGAJUAL 7 JENIS OBAT ANU DILARANG

Reporter : ENDANG SUMARDI

BNNK Sukabumi, cumeluk sakaligus meredih ka sakumna Apoték di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, sangkan teu ngajual 7 jenis obat anu dilarang, luyu jeung Undang-Undang Nomer 5 Taun 1997 ngeunaan Psikotropika katut Undang-Undang Nomer 36 Taun 2009 ngeunaan Kaséhatan, anu eusina ngalarang ngadistribusikeun 7 jenis obat anu dilarang, diantarana PCC, Magadon, Rrohypnol, Calmlet 2 miligram, Dekstrometorfan, Tramadol jeung obat-obatan séjénna anu ngandung komposisi Carisopradol. Lantaran ka 7 éta jenis obat anu dilarang téh, sakumaha anu ditandeskeun ku Kapala BNNK Sukabumi, AKBP Yus Danial, S.IP., kacida bahayana pikeun warga masarakat.

Tah kulantaran kitu, saupama aya Apoték di Kota jeung Kabupatén Sukabumi anu ngajual éta obat-obatan anu dlarang téh, baris ditindak sacara tegas, sarta baris diprosés sacara hukum, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Salian ti éta, BNNK Sukabumi katut Tim Gabungan Pemberantasan Narkoba jeung Zat Psikotropika, baris salawasna usaha satékah polah nalingakeun jeung niténan sacara ketat, sarta ngalaksanakeun oprasi sacara rutin ka satiap Apoték nu aya di Kota jeung Kabupatén Sukabumi.

Salajuna diungkabkeun, saméméhna tim ti BNNK Sukabumi katut Aparat Gabungan Pemberantasan Narkoba jeung Zat Psikotropika ti Kapulisian jeung Dines Kaséhatan, geus ngalaksanakeun tindakan panyegahan, ku cara ngadatangan langsung ka sajumlah Apoték nu aya di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, sakaligus nepikeun béwara jeung cumeluk ka nu boga Apoték, sangkan teu ngajual obat-obatan anu dilarang.

Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, BNNK Sukabumi salaku lembaga anu ngabogaan tugas jeung peran dina numpes jeung ngaleungitkeun sumebarna Psikotropika jeung Zat Adiktif séjénna, baris salawasna usaha satékah polah nalingakeun jeung niténan sacara ketat sakaligus cumeluk jeung meredih ka satiap Apoték, Toko Obat jeung Padagang Obat sarta Apotéker, sangkan patuh jeung taat sakaligus ngalaksanakeun Undang-Undang Nomer 5 Taun 1997 ngeunaan Psikotropika katut Undang-Undang Nomer 36 Taun 2009 ngeunaan Kaséhatan.

Leuwih jauh Kapala BNNK Sukabumi nandeskeun, salian ti cumeluk jeung ngalarang sakumna Apoték di Kota jeung Kabupatén Sukabumi sangkan teu ngajual obat-obatan anu dilarang téh, BNNK Sukabumi ogé cumeluk jeung ngalarang ka sakumna pihak anu ngajual obat, sangkan teu ngajual obat-obatan anu dilarang, boh sacara langsung boh ngaliwatan média citak katut média éléktronik, sarta média online jeung média séjénna.