MASALAH KTP-É DI KOTA SUKABUMI DIHAREPKEUN BISA RÉNGSÉ DINA AHIR TAUN 2017 IEU

Reporter : ENDANG SUMARDI

Masalah KTP-é (Kartuh Tanda Padumuk éléktronik) di Kota Sukabumi, diharepkeun bisa réngsé dina ahir taun 2017 ieu. Tah kukituna, nurutkeun Kapala Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T., sajumlah 14 rébu urang warga masarakat Kota Sukabumi anu geus karékam bisa ngabogaan KTP-é, sarta teu ngagunakeun deui Sukat (Surat Katerangan).

Salajuna dijelaskeun, sabenerna jumlah warga masarakat Kota Sukabumi anu geus karékam jeung ngagunakeun Sukat téh, sagemblengna ngahontal 18 rébu urang, sumebar di 7 wewengkon kacamatan jeung 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Ngan tina jumlah éta téh, sajumlah 4 rébu urang geus meunang KTP-é. Saterusna, Disdukcapil Kota Sukabumi meunang deui sarébu balangko KTP-é, tapi geus ledis dicitak.

Tah kulantaran kitu, dina tahap salajuna, Disdukcapil Kota Sukabumi arék ngajukeun deui réana 10 rébu balangko KTP-é. Sabab sakumna warga masarakat Kota Sukabumi anu geus karékam jeung ngagunakeun Sukat téh, meredih sangkan bisa sagancangna diganti ku KTP-é, lantaran Sukat mah ngan ukur laku pikeun jangka waku salila 6 bulan, sarta waktuna kudu dipanjangan deui, saacan meunang KTP-é.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, prosés nyieun jeung nyitak KTP-é téh teu bisa dilaksanakeun sagawayah. Sabab kudu dumasar kana data PRR (Print Réady Récord) anu geus disusun di Kemendagri (Kementrian Dalam Negri) RI. Sedengkeun pikeun ngarojong kana kalancaran dina nyieun jeung nyitak KTP-é téh, Disdukcapil Kota Sukabumi nyiapkeun 8 unit printer, jeung satiap unit printer téh bisa nyieun jeung nyitak réana 500 balangko KTP-é. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, satiap KTP-é anu geus dijieun jeug dicitak, langsung didistribusikeun ka 33 kalurahan, ngaliwatan kacamatanana masing-masing,

Leuih jauh Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi ngajelaskeun, danget ieu pihakna keur ngahangkeutkeun jeung usaha satékah polah nyieun jeung nyitak KTP-é, luyu jeung data PRR anu geus disusun di Kemendagri RI. Salian ti éta, ogé keur ngahangkeutkeun jeung usaha satékah polah ngalaksanakeun program si Jempol (Inovasi Jemput Bola) palayanan nyieun dokumén kapadumukan ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sarta éta program téh dina danget ieu dilaksanakeun di puseur-puseur tempat balanja di Kota Sukabumi, katut di satiap SMA, SMK jeung MA, kaasup di pamukiman-pamukiman warga masarakat.

Anapon dokumén kapadumukan yang pang réana dijieun di satiap SMA, SMK jeung MA, nya éta KTP-é, sarta di satiap pamukiman warga masarakat, nya éta KK (Kartuh Kulawarga) jeung Akteu Kalahiran. Salajuna dijelaskeun, éta program téh bisa ngalayanan sagala rupa kaperluan warga masarakat, hususna nu aya kaitanana jeung dokumén kapadumukan.