SAKUMNA MAHASISWA POLITÉKNIK SUKABUMI SANGKAN JADI BAHAN BAKU ANU HADÉ

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ngaharepkeun ka sakumna Mahasiswa Politéknik Sukabumi, sangkan jadi bahan baku anu hadé. Harepan Walikota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa jadi nara sumber dina acara PKKBM (Pangenalan Kahirupan Kampus Bagi Mahasiswa) Anyar Politéknik Sukabumi Taun Akademik 2017-2018, cindekna tanggal 28 Séptémber 2017, di Aula Kampus Politéknik Sukabumi, Jalan Babakan Sirna Nomer 25, Kalurahan Bénténg, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Tah kukituna, sakumna Mahasiswa Politéknik Sukabumi sangkan salawasna usaha satékah polah diajar sacara hadé jeung daria, malar satiap élmu pangaweruh bisa diserep sacara hadé jeung optimal, pikeun bekel dina ngojayan karir pagawéan ka nu leuwih hadé, satutasna lulus ti Politéknik Sukabumi. Lantaran masalah atikan téh teu gumantung kana fasilitas atawa dosénna anu hébat, tapi perséntaseu anu leuwih gedé gumantung ka mahasiswana masing-masing, hususna dina mibanda ajén-inajén anu bisa dijadikeun landesan prilaku jeung motivasi, sarta valué addéd atawa ajén tambah anu leuwih hébat.

Saterusna diharepkeun, sanggeus 3 atawa 4 taun ka hareup ti ayeuna jeung sanggeus lulus ti Politéknik Sukabumi, sakumna Mahasiswa Politéknik Sukabumi dina kaayaan anu béda, nya éta lain jadi gundukan beusi waja anu di jual di rongsokan, tapi jadi gundukan beusi anu némpél di pasawat ulang alik, anu bisa ngareueuskeun kulawarga.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, aya 3 kelompok jalma di éra global danget ieu. Diantarana kahiji kelompok jalma anu untung, nya éta kelompok jalma anu paham kana dunya global, sarta paham kana téknologi informasi jeung komunikasi anu hadé, kadua kelompok jalma anu heureuy jeung nyaho kana ayana hiji hal anu hadé, tapi ngan ukur lalajo wungkul, jeung katilu kelompok jalma anu bener-bener teu ngarti, sarta baris kalindes di éra globalisasi. Tah kuayana éta hal téh, sakumna Mahasiswa Politéknik Sukabumi ngan ukur tinggal milih, mana nu leuwih hadé pikeun dijadikan padoman. Dina lebah dieu, sakumna Mahasiswa Politéknik Sukabumi tangtu baris milih kelompok jalma anu kahiji, nya éta kelompok jalma anu untung, sabab bisa mawa kana kasuksésan dina mangsa-mangsa nu bakal datang.

Disagigireun ti éta, Walikota Sukabumi ogé ngawilujengkeun sumping jeung ngawilujengkeun ngagabung ka sakumna mahasiswa di Politéknik Sukabumi, sakaligus ngaharepkeun, sangkan sakumna mahasiswa Politéknik Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun pamikiran, katut inovasi jeung kréativitas, sarta ngabogaan valué addéd anu hadé.