POLITÉKNIK SUKABUMI NGABOGAAN KAWAJIBAN NGATIK SAKUMNA MAHASISWA SACARA HADÉ JEUNG OPTIMAL

Reporter : ENDANG SUMARDI

Politéknik Sukabumi ngabogaan kawajiban ngatik sakumna mahasiswa sacara hadé jeung optimal, supaya jadi jalma-jalma anu hadé jeung profésional. Tah kuayana éta hal téh, sakumna mahasiswa satutasna lulus ti Politéknik Sukabumi, bisa gawé sacara hadé jeung profésional. Ěta hal téh ditepikeun ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., salaku Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa, anu mayungan Politéknik Sukabumi jeung STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Keséhatan) Sukabumi, basa méré pangarahan dina acara PKKBM (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa) Anyar Politéknik Sukabumi Taun Akademik 2017-2018, cindekna tanggal 28 Séptémber 2017, di Aula Kampus Politéknik Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, alumnus Politéknik Sukabumi salila 15 taun, geus leuwih ti 2 rébu urang anu gawé, boh di jero boh di luar nagri.

Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunana ieu PKKBM téh, nya éta pikeun leuwih ngawanohkeun Kampus Politéknik Sukabumi, kaasup lembaga sarta struktur Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa jeung nu séjénna, ka sakumna Mahasiswa Anyar Politéknik Sukabumi. Tah kukituna, sakumna Mahasiswa Anyar Politéknik Sukabumi téh, dibéré rupa-rupa matéri ku para senior jeung dosénna, hususna nu aya kaitanana jeung program sarta sistim atikan katut métodologi anu diterapkeun jeung dimekarkeun di Politéknik Sukabumi. Lantaran kuliah di Politéknik Sukabumi mah, dibutuhkeun gawé anu rancagé sarta kadariaan jeung disiplin anu luhur, sabab réa kagiatan prakték mesin jeung lapangan sarta nu séjénna, pikeun nyiptakeun mahasiswa jeung alumnus Politéknik Sukabumi anu hadé jeung profésional, luyu jeung widang katut disiplin élmu anu diteuleuman ku mahasiswa masing-masing.

Nyigeung jumlah Mahasiswa Anyar Politéknik Sukabumi Taun Akademik 2017-2018, nurutkeun Sekertaris Daérah Kota Sukabumi cukup réa, nya éta ngahontal 480 urang, hasil nyaring anu diiluan ku rébuan urang calon mahasiswa anu daftar ka Politéknik Sukabumi. Sedengkeun jumlah Mahasiswa Anyar Politéknik Sukabumi dina Taun Akademik 2016-2017, sagemblengna ngahontal 600 urang. Ngan dina Taun Akademik 2017-2018 mah jumlahna ngahaja dikurangan, nya éta ukur narima 480 urang. Sabab Politéknik Sukabumi téh kakurangan rohangan kuliah, lantaran sajumlah rohangan kuliah Politéknik Sukabumi diinjeumkeun ka IPB (Institut Pertanian Bogor) nepi ka taun hareup, pikeun ngarojong kalancaran PSDKU (Program Studi Diluar Kampus Utama) IPB Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, pikeun taun hareup mah, Politéknik Sukabumi arék lumpat jeung arék narima mahasiswa anyar leuwih réa deui. Lantaran dina taun hareup mah, PSDKU IPB Sukabumi geus ngabogaan gedong jeung kampus sorangan, cindekna di wewengkon Kacamatan Cibeureum Kota Sukabumi.