PANGWANGUNAN WIDANG SOSIAL BUDAYA TEU LEUPAS TINA MASALAH SOSIAL JEUNG PANYIMPANGAN SOSIAL

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pangwangunan Widang Sosial Budaya, teu leupas tina masalah sosial jeung panyimpangan sosial, sakaligus jadi masalah bangsa jeung nagara anu ngadesek, sarta merlukeun léngkah jeung usaha pikeun ngungkulanana anu daria, sitematik jeung padu katut paripurna.

Salajuna ditandeskeun, sala sahiji masalah sosial téh nya éta kamiskinan. Dina RPJMN (Rencana Pangwangunan Jangka Menengah Nasional) Taun 2010-2015, anu ngarupakeun rencana 5 taunan pamaréntah, nargetkeun panurunan angka kamiskinan dina taun 2016 jadi 8 nepi ka 10 peresén, tina kaayaan taun 2010 anu gedéna 14,15 peresén, sarta dina tahap kadua RPJP (Rencana Pangwangunan Jangka Panjang), nya éta pikeun ngahontal targét panurunan tingkat kamiskinan anu gedéna 5 peresén dina ahir taun 2025.

Lian ti éta, Walikota Sukabumi ogé ditandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngarupakeun bagian anu teu bisa dipisahkeun ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat jeung NKRI (Nagara Kasatuan Républik Indonésia), ngabogaan kawajiban dina ngarojong jeung méré kontribusi kana targét panurunan angka kamiskinan. Anapon persentaseu padumuk miskin di Propinsi Jawa Barat jeung nasional, ditandaan ku turunna persentaseu jumlah padumuk miskin Kota Sukabumi dina taun 2016, nya éta gedéna 7,93 peresén.

Saterusna RPJMD (Rencana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2013-2018 anu ditetepkeun ku Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 5 Taun 2013, ngarupakeun tahapan ka 5 taun faseu ka 3 dina ngawujudkeun Visi RPJMD Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta dijadikeun padoman dina nyusun Renstra (Rencana Strategis) pikeun satiap SKPD (Satuan Parangkat Kerja Daérah) jeung RKPD (Rencana Kerja Pamaréntah Daérah) satiap taun.

Sedengkeun masalah sosial budaya anu remen kajadian di Kota Sukabumi, nya éta masalah sosial budaya anu disababkeun ku tingkah polah warga masarakat anu kurang paduli kana lingkungan di sabudeureunana, sarta réa warga masarakat anu ngabogaan sangkaan, yén masalah sosial budaya téh ngan ukur ngarupakeun masalah anu teu pira jeung kurang penting.