PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KEUR USAHA SATÉKAH POLAH NGARÉNGSÉKEUN PANYUSUNAN BLUÉ PRINT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Infrastruktur TIK (Téhnologi, Informasi jeung Komunikasi), Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T. ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi, dina danget ieu keur usaha satékah polah ngaréngsékeun panyusunan blué print atawa rangka gawé sacara rinci, sabagé landesan nyieun kawijakan smart city atawa kota cerdas, jeung quick win smart city sabagé lengkah inisiatif anu ngagampangkeun jeung ngagancangkeun dina ngahontal jeung ngawujudkeun kota cerdas.

Salian ti éta ogé keur usaha satékah polah, sangkan blué print smart city jeung quick win smart city téh bisa asup kana RPJMD (Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuanana, sangkan éta program téh bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar, sabab dina saban taunna dilaksanakeun évaluasi ku sakumna pihak nu aya kaitanana. Tah kulantaran kitu, panyusunan blué print smart city téh dilaksanakeun ku Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daérah) Kota Sukabumi, supaya bisa langsung diasupkeun kana RPJMD Kota Sukabumi, kalayan ngalibetkeun sakumna SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daérah). Sedengkeun panyusunan quick win smart city dilaksanakeun ku Diskominfo Kota Sukabumi, ogé ngalibetkeun sakumna SKPD. Tah kulantaran kitu, éta program téh bisa lumpat kalayan gancang jeung teu eureun di tengah jalan, anu pamustunganana éta program téh bisa sagancangna ngawujud.

Saterusna dijelaskeun, panyusunan éta program téh, danget ieu geus asup kana tahap finising atawa prosés ngaréngsékeun, nya éta geus ngahontal 95 peresén, atawa ngan ukur tinggal sababaraha dokumén deui anu can réngsé, sarta baris sagancangna diréngsékeun. Anapon matéri anu dijieun dina panyusunan éta program téh, ngawengku panetepan tujuan jeung sasaran, panyusunan stratégi, palaksanaan program jeung fokus kagiatan, sarta léngkah-léngkah dina ngalaksanakeunana. Salajuna pikeun konténna, anu saméméhna ngan ukur difokuskeun kana 4 pilar téh ayeuna mah jadi 5 pilar, luyu jeung anu disuhun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta smart building, governance, community, économy jeung branding. Ka 5 pilar éta téh, kudu nepi sacara rinci program kagiatan jeung panganggaranana. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dilaksanakeunana éta program jeung kawijakan téh, nya éta pikeun ngagampangkeun jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat.