SAJUMLAH 4 SAKOLA DI KOTA SUKABUMI BARIS MILUAN LSS TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 4 sakola di Kota Sukabumi, baris miluan LSS (Lomba Sakola Séhat) Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2017. Anapon  ka 4 éta sakola téh, nya éta TK AL Jihad Kalurahan Karang Tengah Kacamatan Gunung Puyuh, SD Negri Sukakarya 2 Kalurahan Sukakarya Kacamatan Warudoyong, SMP Negri 16 Kalurahan Sukakarya Kacamatan Warudoyong, jeung SMA Negri 1 Kalurahan Citamiang Kacamatan Citamiang.

Sabab sakumaha anu dijelaskeun ku Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., salaku Ketua TP UKS (Tim Pembina Usaha Kaséhatan Sakola) Kota Sukabumi, ka 4 éta sakola téh hasil nyangking gelar juara kahiji LSS Tingkat Kota Sukabumi Taun 2017, anu dicalagarakeun ti tanggal 29 nepi ka tanggal 31 Agustus 2017 nu anyar kaliwat.

Tah kulantaran kitu, ka 4 éta sakola téh dina danget ieu keur tatan-tatan jeung ngalaksanakeun rupa-rupa panataan, pikeun nyanghareupan jeung miluan pangajénan éta LSS, anu nurutkeun rarancangna baris dilaksanakeun ti tanggal 19 Oktober 2017 nepi ka tanggal 6 Novémber 2017 nu bakal datang sa Jawa Barat. Salajuna dijelaskeun, ka 4 éta sakola téh baris diajén ngeunaan Trias UKS-na, anu ngawengku atikan kaséhatan, palayanan kaséhatan, sarta dina miara lingkungan sakola anu bersih jeung séhat. Sedengkeun éta pangajénan téh dititik-beuratkeun kana infrastruktur anu nyumponan kritéria séhat, saperti rohangan kelas anu nyumponan kabutuhan, diantarana kudu ngabogaan véntilasi jeung tata cahaya anu hadé, rohangan perpustakaan, tempat ibadah, tempat ngeumbah leugeun, rohangan UKS, rohangan PKHS (Pendidikan Kaparigelan Hirup Séhat) jeung kamar mandi. Salian ti éta, ogé ngeunaan pamahaman jeung prakték pola hirup anu bersih jeung séhat ku guru, pamilon atikan, kantin sakola jeung para patugas sakola.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, rupa-rupa panataan anu dilaksanakeun ku ka 4 éta sakolah téh, ngalibetkeun sajumlah SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitanana di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, diantarana Dines Kaséhatan, DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan), DLH (Dines Lingkungan Hirup), Dispusip (Dines Perpustakaan jeung Kaarsipan), sarta Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika).

Leuwih jauh Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, Kota Sukabumi geus sababaraha kali nyangking prestasi LSS, boh di Tingkat Propinsi Jawa Barat boh di Tingkat Nasional. Diantarana SMK Negri 1 nyangking gelar juara ka 3 LSS Tingkat Nasional Taun 2013, SD Negri Brawijaya juara ka 3 LSS Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2015, jeung SMA Negri 3 juara ka 2 LSS Tingkat Nasional Taun 2017.