PAD KOTA SUKABUMI UNDAK JADI RP. 361,1 MILIAR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumah anu diungkabkeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., PAD (Pendapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi dina Parobahan Anggaran Kota Sukabumi Taun 2017, undak jadi Rp. 361,1 miliar, nya éta gedéna 11,52 peresén atawa gedéna Rp. 37,3 miliar tina saméméh parobahan anu gedéna Rp. 323,8 miliar. Anapon sumber éta PAD téh, nya éta tina 4 sumber, anu ngawengku Pajeg Daérah gedéna Rp. 38,4 miliar, Rétribusi Daérah gedéna Rp. 8,1 miliar, hasil Pangalolaan Kakayaan Daérah gedéna Rp. 3,9 miliar, jeung Pangasilan Lain-Lain Anu Sah gedéna Rp. 310,7 miliar.

Saterusna dijelaskeun, tina ka 4 sumber éta PAD téh, aya paningkatan gedéna 11,52 peresén. Sedengkeun pikeun kontribusi PAD Kota Sukabumi dina Parobahan Anggaran Kota Sukabumi Taun 2017 téh, nya éta gedéna 28,91 peresén. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina Parobahan Anggaran Kota Sukabumi Taun 2017 ieu téh, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngutamakeun panganggaran pikeun panyalagaraan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, anu baris dilaksanakeun dina taun 2018 nu bakal datang, babarengan jeung Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat.

Salajuna dijelaskeun, dina Parobahan Anggaran Kota Sukabumi Taun 2017 ieu téh, sakumna panganggaran kudu dilaksanakeun, pikeun ngarojong kalancaran satiap program anu geus rarancang jeung ditetepkeun. Tah kulantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi geus nyaluyukeun sakaligus ngaalokasikeun anggaran dina Parobahan APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi Taun 2017, kaasup panganggaran pikeun Hak Kauangan Angggota DPRD Kota Sukabumi.

Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi miharep sakaligus nginstruksikeun ka sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan dina ngalaksanakeun pangalolaan sakumna kauangan téh, kudu salawasna ngutamakeun prinsip éfisiensi, éféktivitas, transparansi jeung akuntabel. Sabab sakumna anggaran anu dialokasikeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, kudu salawasna ditujukeun pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat.

Walikota Sukabumi nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah merhatikeun jeung ngawujudkeun kahayang warga masarakat Kota Sukabumi, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, hususna nu aya kaitanana jeung téhnis palaksanaan katut pananggungjawabanana. Sabab sakumna duit nagara téh kudu ditanggungjawabkeun, boh tina segi hukum boh tina segi administrasina.