TPAKD KOTA SUKABUMI GEUS DIKUKUHKEUN SACARA RESMI KU WALIKOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

TPAKD (Tim Percepatan Aksés Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, anu anggotana Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si. katut para pajabat nu aya kaitanana di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, Bank BJB, Bank BNI sarta IJK (Industri Jasa Kauangan) jeung AJK (Asosiasi Jasa Kauangan) séjénna di Kota Sukabumi, geus dikukuhkeun sacara resmi ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cindekna tanggal 12 Oktober 2017 nu anyar kaliwat, di Aula Bank BJB Cabang Sukabumi.

Dina biantarana Walikota Sukabumi ngajelaskeun, kauangan di Kota Sukabumi dina taun 2015, dumasar kana hasil survéy anu dilaksanakeun ku OJK (Otoritas Jasa Kauangan) katut UNPAD (Universitas Padjadjaran), Kota Sukabumi kaasup daérah anu masih kénéh handap tingkat literasina, utamana dina widang investasi jeung pasar modal. Korélasina nya éta masih kénéh réa kasus investasi bodong, anu kajadian di masarakat Kota Sukabumi.

Tah ku sabab kitu, Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku geus dibentuk jeung dikukuhkeunana TPAKD Kota Sukabumi téh, bisa ngadorong kana ayana aksés kauangan anu salega-legana pikeun masarakat Kota Sukabumi, hususna pikeun para palaku UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah) di Kota Sukabumi. Sabab masarakat anu rék ngawangun éta dunya usaha téh, biasana teu apal kana cara ngaaksés layanan jasa kauangan. Tapi ku geus dibentuk jeung dikukuhkeunana TPAKD Kota Sukabumi mah, masarakat anu rék ngawangun éta dunya usaha téh, bisa apal jeung ngabogaan gambaran, hususna dina nginjeum waragad pikeun modal usahana.

Anapon tugas jeung peran TPAKD téh, nya éta nyadiakeun aksés kauangan anu salega-legana ka masarakat pikeun ngarojong paékonomian di daérah, ngadorong lembaga jasa kauangan pikeun ngaronjatkeun peranna dina pangwangunan ékonomi di daérah, ngagali poténsi ékonomi daérah anu bisa dimekarkeun ku cara ngagunakeun produk jeung layanan jasa kauangan, ngadorong optimalisasi poténsi sumber dana dina ngalegaan panyadiaan dana anu produktif pikeun ngamekarkeun UMKM atawa usaha séjénna.

Sedengkeun Kapala OJK Régional II Jawa Barat, Sarwono ngajelaskeun, ku masih sulitna akses kauangan masarakat téh, nimbulkeun pamaréntah kudu nyieun sistim, supaya aya sinergitas antar lembaga, pikeun nyumponan kabutuhan masarakat kana ayana aksés kauangan anu gampang jeung gancang. Tah kulantaran kitu, OJK usaha satékah polah ngabentuk TPAKD, kaasup di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuanana, malar peran IJK bisa leuwih luhur jeung optimal, hususna dina méré palayanan jeung ngaronjatkeun kontribusina ka masarakat.