SAKUMNA KAPALA OPD DI KOTA SUKABUMI SANGKAN NGARONJATKEUN MATURITAS PANYALAGARAAN SPIP

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., meredih ka sakumna Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan usaha satékah polah ngaronjatkeun Maturitas Panyalagaraan SPIP (Sistim Pangadalian Intéren Pamaréntah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta sagancangna ngoméan sakumna unsur SPIP anu masih kurang, katut ngutamakeun jeung ngaronjatkeun Lével Maturitas SPIP di OPD-na masing-masing.

Ěta pameredih Wakil Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara sakaligus muka sacara resmi Workshop Maturitas Lével SPIP di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi Taun 2017, cindekna tanggal 17 Oktober 2017, di Sangga Buana Resort Cianjur.

Salian ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ogé ngajelaskeun, rupa-rupa usaha jeung tarékah dina ngoméan SPIP anu dilaksanakeun ku sakumna OPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, dina hakékatna pikeun ngawujudkeun panyalagaraan pamaréntahan jeung pangwangunan Kota Sukabumi anu bersih tina KKN (Koropsi, Kolusi jeung Népotismeu), sarta éféktif, éfisien jeung optimal, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat.

Salajuna Sekertaris Inspéktorat Kota Sukabumi, Hj. Lulu Yuliasari, S.H., salaku Pupuhu Panata Calagara ngajelaskeun, anu miluan Workshop Maturitas Lével SPIP di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi Taun 2017 ieu téh, jumlahna ngahontal 37 urang, anu ngawengku ti para Sekertaris OPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Unsur Inspéktorat Kota Sukabumi, sarta anu jadi nara sumberna, nya éta ti BPKP (Badan Pangawasan Kauangan jeung Pangwangunan) Pawakilan Propinsi Jawa Barat. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunana ieu workshop téh, nya éta pikeun ngawangun komitmen Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi, hususna dina panyalagaraan SPIP di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi nuju Maturitas Lével 3.

Saterusna dijelaskeun, ti mimiti taun 2016, APIP (Aparat Pangawasan Intéren Pamaréntah) disibukeun ku tugas pagawéan anyar, nya éta ngajén Maturitas SPIP di instansina masing-masing. Ěta hal téh dipicu ku targét indikator kinerja widang aparatur nagara, anu ditetepkeun dina RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Taun 2015-2019. Anapon éta indikator kinerja téh, nya éta mangrupa tingkat kamatengan implementasi SPIP, anu ditargétkan ngahontal lével 3 tina skala 1 nepi ka 5 dina taun 2019.