PANGWANGUNAN WIDANG KASÉHATAN NURUTKEUN UNDANG-UNDANG NOMER 25 TAUN 2014

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pangwangunan Widang Kaséhatan nurutkeun Undang-Undang Nomer 25 Taun 2014 ngeunaan Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, nya éta pikeun ngaronjatkeun kasadaran, kadaék jeung kamampuhan hirup séhat satiap jalma, sangkan ngawujud darajat kaséhatan warga masarakat anu saluhur-luhurna, sabagé investasi pikeun pangwangunan SDM (Sumber Daya Manusa) anu produktif sacara sosial jeung ékonomis. Sedengkeun pasal 1 jeung pasal 2 Undang-Undang Nomer 36 Taun 2009 ngeunaan Kaséhatan nétélakeun, yén kaséhatan téh nya éta kaayaan anu séhat, boh fisik jeung méntal boh spiritual jeung sosial, anu ngamungkinkeun satiap jalma bisa hirup produktif sacara sosial jeung ékonomis. Ěta hal téh ditepikeun ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., dina biantara basa muka sacara resmi Rakor (Rapat Koordinasi) PIS-PK (Program Indonésia Séhat dengan Pendekatan Keluarga), cindekna tanggal 20 Oktober 2017, di Rohangan Pasamoan Dines Kaséhatan Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, dina agénda Nawacita Persidén RI utamana dina skala prioritas anu ka 5, nya éta ngaronjatkeun ajén hirup masarakat Indonésia ngaliwatan séktor kaséhatan anu ngawengku 3 aspék, nya éta parobahan paradigma séhat, panguatan palayanan kaséhatan jeung paningkatan kapamilonan JKN (Jaminan Kaséhatan Nasional). Anapon usaha ngaraketkeun kulawarga, ngarupakeun sala sahiji cara pikeun Puskesmas, hususna dina ngaronjatkeun usaha ngahontal sasaran jeung ngaronjatkeun aksés palayanan kasehatan di wewengkon gawéna masing-masing, ku cara ngadatangan satiap kulawarga, pikeun meunang basis data anu luyu jeung kaayaan riil di lapangan. Tah ku cara éta téh, bisa motrét profil kaséhatan satiap kulawarga, naha asup kana kulawarga séhat jeung pra séhat atawa teu séhat, pikeun dijadikeun bahan analisis jeung ngarancang pangwangunan kaséhatan taun 2018 di Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, panyalagaraan ngadata kulawarga ku Tanaga Kaséhatan anu ngalibetkeun ilubiung warga masarakat, nya éta para kader jeung inohong masarakat sabagé pangaping, dipuseurkeun ngaliwatan 3 aspék masalah, nya éta masalah kaséhatan ibu, anak jeung gizi, masalah panyakit nular jeung teu nular, sarta masalah prilaku anu ngabogaan basis kana kaséhatan lingkungan. Disagigireun ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, saupama manggih masalah kaséhatan di wewengkonna masing-masing anu perlu diungkulan sacara husus jeung kudu sagancangna diungkulan sacara langsung, sangkan sagancangna dilaporkeun ka aparat instansi nu aya kaitanana atawa langsung ka Wakil Walikota Sukabumi, pikeun sagancangna diungkulan sahadé-hadéna.