KAMPUNG KB TAUN 2017 DI KOTA SUKABUMI GEUS DICANANGKEUN SACARA RESMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kampung KB Taun 2017 di Kota Sukabumi, nya éta di 7 lelewek RW di 7 wewengkon Kacamatan sa Kota Sukabumi, geus dicanangkeun sacara resmi ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cindekna tanggal 26 Oktober 2017, di Rohangan Pasamoan Hotél Taman Sari Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., para pangagung ti BKKBN (Badan Kapadumukan jeung Kulawarga Berencana Nasional) Propinsi Jawa Barat, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, sarta para tamu ondangan liana.

Dina biantarana Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku geus dicanangkeunana kampung KB di Kota Sukabumi téh, program KB di Kota Sukabumi bisa ngaweuhan deui jeung ngadongkang warga masarakat nu aya di satiap lelewek di Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, sakumna pihak di Kota Sukabumi bisa ngarojong jeung ngabantu, sangkan program Pamaréntah Kota Sukabumi dina ngadorong usaha pangadalian padumuk bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lancar, pikeun ngawujudkeun ajén kulawarga ngaliwatan program kapadumukan jeung pangwangunan di sektor-séktor nu aya kaitanana. Walikota Sukabumi nandeskeun, Kampung KB téh bisa méré pangaruh anu hadé kana kamajuan jeung ngaronjatna pangwangunan dina sagala widang, sarta ngawujudna pangadalian padumuk sacara hadé jeung saimbang.

Sedengkeun Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak jeung Pemberdayaan Masarakat) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Lilis Astri Suryanita, M.M. salaku Pupuhu Panata Calagara ngajelaskeun, dicanangkeunana Kampung KB Taun 2017 di Kota Sukabumi téh, nya éta ngarupakeun penjabaran léngkah-léngkah implementasi, monitoring jeung évaluasi kagiatan, anu baris dilaksanakeun di satiap Kampung KB. Anapon maksud jeung tujuan dicanangkeunana Kampung KB di Kota Sukabumi téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun ajén hirup warga masarakat hususna di satiap Kampung KB, anu sajajar jeung program KKB-PK (Kapadumukan Kulawarga Berencana jeung Pangwangunan Kulawarga), sarta pangwangunan séktor-séktor lianna nu aya kaitanana, dina raraga usaha ngawujudkeun ajén kulawarga, ku cara dibéré pasilitas pangapingan jeung dibina, supaya bisa nyalagarakeun jeung ngawujudkeun program KKB-PK.