WARGA MASARAKAT ANU MAYAR PAJEG NGALIWATAN APLIKASI PANTAS GEUS NGAHONTAL 80 PERESÉN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Warga masarakat hususna para WP (Wajib Pajeg) di Kota Sukabumi, anu mayar pajeg ngaliwatan Aplikasi PANTAS (Pajeg Online Kota Sukabumi), geus ngahontal 80 peresén, jeung sésana 20 peresén deui masih kénéh mayar saperti biasa sacara manual. Padahal nurutkeun Kapala Bidang Pendaftaran jeung Penetapan BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, Rakhman Gania Kusuma, S.T., M.T., Aplikasi PANTAS anu digulirkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan BPKD Kota Sukabumi ieu téh, kakara lumangsung sabulan, nya éta mimiti diwanohkeun sacara resmi ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, cindekna tanggal 26 Séptémber 2017. Ngan parandéné kitu, sumanget warga masarakat Kota Sukabumi dina mayar pajeg ngaliwatan Aplikasi PANTAS téh luhur pisan. Buktina, sok sanajan éta aplikasi téh kakara lumangsung sabulan ti satutasna diwanohkeun sacara resmi, warga masarakat Kota Sukabumi anu mayar pajeg ngaliwatan éta aplikasi téh geus ngahontal 80 peresén.

Tah ku sabab kitu, Kapala Bidang Pendaftaran jeung Penetapan BPKD Kota Sukabumi nargétkeun, warga masarakat Kota Sukabumi anu mayar pajeg ngaliwatan Aplikasi PANTAS téh, dina taun 2018 nu bakal datang bisa ngahontal 100 peresén. Lantaran digulirkeunana Aplikasi PANTAS téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun palayanan jeung ngagampangkeun warga masarakat hususna para WP dina mayar pajeg. Salian ti éta, ogé hasil panarimaan jeung pangumpulan pajeg di Kota Sukabumi, bisa dititénan sacara jéntré ku warga masarakat.

Anapon usaha sangkan warga masarakat hususna para WP di Kota Sukabumi anu mayar pajeg ngaliwatan Aplikasi PANTAS téh bisa ngahontal 100 peresén dina taun 2018 nu bakal datang, pihak BPKD Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun sosialisasi jeung panyuluhan ka warga masarakat. Lantaran sésa warga masarakat Kota Sukabumi 20 peresén anu masih kénéh mayar pajeg saperti biasa sacara manual téh, bisa waé can apaleun kana tata cara ngagunakeun éta aplikasi, atawa bisa waé aya masalah liana. Disagigireun ti éta, Kapala Bidang Pendaftaran jeung Penetapan BPKD Kota Sukabumi, cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat hususna para WP di Kota Sukabumi, malar salawasna tepat waktu dina mayar pajeg, boh ngaliwatan Aplikasi PANTAS boh saperti biasa sacara manual. Sabab saupama teu tepat waktu atawa telat dina mayar pajeg, baris dikeunakeun sangsi jeung dengda telat mayar, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.