PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KEUR USAHA NGAWUJUDKEUN RPJMD KOTA SUKABUMI TAUN 2013-2018

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, dina danget ieu keur usaha satékah polah ngawujudkeun RPJMD (Rencana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2013-2018. Tah kulantaran kitu, sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dikerahkeun pikeun ngahangkeutkeun jeung ngaréngsékeun program pangwangunan dina sagala widang. Sakumaha anu dijelaskeun ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., pikeun ngawujudkeun RPJMD Kota Sukabumi Taun 2013-2018 téh, ditargétkeun kudu bérés saacana réngsé mangsa jabatan Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi periodeu taun 2013-2018.

Anapon sala sahiji PR (Pekerjaan Rumah) anu kudu sagancangna diréngsékeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, nya éta réalisasi panarimaan PAD (Pendapatan Asli Daérah). Lian ti éta, ogé masih kénéh aya sajumlah program pangwangunan anu can bisa sagemblengna diréngsékeun, sarta dina danget ieu keur diungkulan satékah polah. Saterusna dijelaskeun, dina ngalaksanakeun program pangwangunan téh, lain ukur disaluyukeun jeung RPJMD Kota Sukabumi wungkul, tapi ogé kudu disaluyukeun jeung RPJPD (Rencana Pangwangunan Jangka Panjang Daérah) Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, sésa program pangwangunan di Kota Sukabumi téh, lain hartina teu réngsé, tapi leuwih dititikbeuratkeun kana tinimbangan pangwangunan daérah dina mangsa nu bakal datang.

Sedengkeun sajumlah program pangwangunan anu can bisa diréngsékeun sagemblengna nepi ka ahir taun 2017 téh, diantarana ngahangkeutkeun pangwangunan luyu jeung RPJMD Kota Sukabumi Taun 2013-2018. Tah ku ayana éta hal téh, Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu keur usaha satékah polah ngahangkeutkeun jeung ngawujudkeun RPJMD Kota Sukabumi Taun 2013-2018, saméméh réngsé mangsa jabatan Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi periodeu taun 2013-2018.

Salajuna usaha anu dilaksanakeun pikeun ngahangkeutkeun jeung ngaréngsékeun RPJMD Kota Sukabumi Taun 2013-2018 téh, nurutkeun Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, pihakna geus nginstruksikeun jeung ngerahkeun sakumna Kapala SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, boh anu bentukna Badan jeung Dines boh anu bentuk Kantor jeung Bagian, sangkan dina ngalaksanakeun tugas jeung fungsi kalembagaanana dina taun anggaran 2018 nu bakal datang, leuwih dititikbeuratkeun kana ngahangkeutkeun jeung ngaréngsékeun program pangwangunan, luyu jeung RPJMD Kota Sukabumi Taun 2013-2018.

Tah ku sabab kitu, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngarasa gedé harepan, yén dina sésa waktu kurang leuwih sataun saacana réngsé mangsa jabatan Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi periodeu taun 2013-2018, sakumna program pangwangunan luyu jeung RPJMD Kota Sukabumi Taun 2013-2018, bisa diréngsékeun kalayan hadé jeung lancar, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.