SAJUMLAH 11.189 KPM KKS SA KOTA SUKABUMI GEUS NARIMA BPNT TAHAP KATILU TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 11.189 KPM (Kulawarga Panarima Mangpaat) KKS (Kartuh Kulawarga Sajahtra) anu sumebar di 355 RW, 33 Kalurahan jeung 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi, geus narima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunéy) tahap katilu taun 2017, nya eta mangrupa béas, gula pasir, minyak goréng, endog jeung tipung tarigu, cindekna ti tanggal 26 nepi ka tanggal 31 Oktober 2017, ngaliwatan é-Warong (éléktronik Warung Gotong Royong). Pamasrahan éta BPNT téh ditalingakeun langsung ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. katut para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) nu aya kaitanana, sarta para Camat jeung Lurah.

Dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, pamasrahan BPNT tahap katilu taun 2017 ka para KPM di Kota Sukabumi téh kacida pisan tepatna. Sabab bisa dirasakeun langsung ku para KPM, pikeun nyumponan kabutuhan sapopoé. Saterusna dijelaskeun, sok sanajan jumlah KPM dina tahap katilu taun 2017 ieu réa pisan, tapi Wakil Walikota Sukabumi ngarasa gedé harepan, yén prosés pamasrahan éta BPNT téh bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar. Lantaran di wewengkon Kota Sukabumi téh aya 16 é-Warong, anu siap narima transaksi ti para KPM.

Lian ti éta, waktuna ogé kawilang cukup lila, nya éta salila 6 poé, cindekna ti tanggal 26 nepi ka tanggal 31 Oktober 2017, sarta para KPM bisa milih é-Warong kaasup waktuna dina nukeurkeun KKS kana éta bantuan. Disagigireun ti éta Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, KKS anu dipibanda ku para KPM téh, pungsina saperti Kartuh ATM (Anjungan Tunéy Mandiri) anu maké mesin baca, sarta dilengkepan ku Nomer PIN atawa Angka Sandi Rasiah.

Salajuna Wakil Walikota Sukabumi nandeskeun, éta KKS téh lakuna salila 5 taun, sarta dina saban bulanna dieusian saldo ku Kamentrian Sosial RI. Ngan parandéné kitu, saupama masih aya saldo sésa dina rékening éta KKS, bisa digunakeun dina bulan saterusna, lantaran saldo sésana teu hangus. Sedengkeun pikeun nyokot éta BPNT téh, para KPM kudu datang ka é-Warong jeung mawa éta KKS.

Disagigireun ti éta Wakil Walikota Sukabumi ogé nandeskeun, maksud jeung tujuan dipasrahkeunana éta BPNT téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun ajén palayanan ka warga masarakat anu kurang mampuh, sarta jadi sala sahiji bantuan sosial anu leuwih hadé hususna béas, nya éta tina béas ajén médium jadi béas ajén médium pleus, kaasup gula pasir, minyak goréng, endog jeung tipung tarigu. Saterusna Wakil Walikota Sukabumi nandeskeun, BPNT téh ngarupakeun konversi tina bantuan sosial Raskin (Béas Miskin) atawa Rasta (Béas Sajahtra).