PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI SALAWASNA USAHA NGURANGAN KAMISKINAN JEUNG PANGANGGURAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngurangan kamiskinan jeung pangangguran, ngaliwatan rupa-rupa program jeung kagiatan. Diantarana ngaliwatan palatihan jeung paningkatan wirausaha warga masarakat, saperti nyiptakeun sakaligus ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun produk UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah), hususna nu bisa muka lapangan pagawéan anyar pikeun warga masarakat.

Panandesan Wakil Walikota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina biantara basa nutup sacara resmi palatihan PIP (Program Indonésia Pinter) jeung PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha) Kota jeung Kabupatén Sukabumi Taun 2017, cindekna tanggal 1 Novémber 2017, di Graha Widia Kencana Kota Sukabumi.

Saterusna ditandeskeun, palatihan PIP jeung PKW ieu téh, ngarupakeun bagian tina usaha ngaberdayakeun pamuda, supaya ngabogaan kompetensi, skill jeung keahlian, anu dititikbeuratkeun kana kawirausahaan, sangkan jadi mandiri. Salian ti éta ogé diharepkeun, sakumna pamilon palatihan PIP jeung PKW ieu téh, bisa nyiptakeun lapangan pagawéan, lain néangan pagawéan.

Wakil Walikota Sukabumi ogé ngaharepkeun, ku rupa-rupa usaha sarta palatihan jeung paningkatan wirausaha téh, bisa ngurangan kamiskinan jeung pangangguran hususna di Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Sabab ku rupa-rupa éta usaha téh, salian ti bisa ngabantu ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun paékonomian warga masarakat hususna para palaku UMKM di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, ogé bisa muka lapangan pagawéan anyar pikeun warga masarakat.

Disagigireun ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ngungkabkeun, jumlah kamiskinan jeung pangangguran di Kota Sukabumi, dina satiap taunna salawasna ngarandapan panurunan, sok sanajan angka panurunanana can nyugemakeun sakumna pihak. Salajuna dijelaskeun, ayana panurunan jumlah kamiskinan jeung pangangguran dina satiap taun téh, lantaran di Kota Sukabumi salawasna dilaksanakeun palatihan sarta paningkatan jeung pangembangan UMKM, anu pamustunganana réa warga masarakat anu kréatif jeung inovatif, hususna dina nyiptakeun lapangan pagawéan ngaliwatan UMKM.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta hal téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.