WALIKOTA SUKABUMI GEUS MASRAHKEUN SP THL KA 190 URANG HONORER K2 JEUNG GURU MULOK PENCA SILAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. katut Kapala BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., geus masrahkeun SP THL (Surat Paréntah Tanaga Harian Lepas) ka 190 urang, anu ngawengku 165 urang Honorer K2 (Kategori 2) jeung 25 urang Guru Mulok (Muatan Lokal) Penca Silat sa Kota Sukabumi, cindekna tanggal 3 Novémber 2017, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi.

Dina kasempetan éta Walikota Sukabumi ngajelaskeun, dipasrahkeunana éta SP THL téh, ngarupakeun sala sahiji bukti nyata kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi ka Honorer K2 jeung Guru Mulok Penca Silat, anu geus sababaraha taun ngabdi di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu nasibna can pasti, sarta pangasilanana ogé ngan ukur ngandelkeun ti sakola masing-masing.

Tah kulantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi méré kasempetan ka éta Honorer K2 jeung Guru Mulok, pikeun meunang SP THL di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu kritériana geus ditangtukeun ku BKPSDM Kota Sukabumi, sarta sistim pangasilanana ditanggung ku Pamaréntah Kota Sukabumi, tina APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi, kalayan statusna jadi pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Tah kukituna, Walikota Sukabumi meredih ka sakumna Honorer K2 jeung Guru Mulok anu geus resmi jadi THL di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun pancén sahadé-hadéna, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) masing-masing, dibarengan ku tanggungjawab, dédikasi, loyalitas jeung disiplin anu luhur, hususna dina méré palayanan ka warga masarakat.

Salian ti éta, Walikota Sukabumi katut sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitanana, baris salawasna usaha satékah polah nalingakeun jeung niténan ka sakumna éta Honorer K2 jeung Guru Mulok, hususna nu aya kaitanana jeung tanggungjawab, dédikasi, loyalitas jeung disiplin anu luhur dina ngalaksanakeun pancén pagawéanana. Lantaran sakumna éta Honorer K2 jeung Guru Mulok téh, danget ieu geus resmi jadi pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Salajuna ditandeskeun, saupama aya Honorer K2 jeung Guru Mulok anu geus resmi jadi pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu teu ngalaksanakeun pancén sacara hadé, baris ditindak sacara tegas jeung dibéré sangsi, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.