SAKUMNA PAGAWÉ DI KOTA SUKABUMI SANGKAN NGALAKSANAKEUN PANCÉN GAWĚ SACARA HADÉ

Reporter : ENDANG SUMARDI

Di ahir mangsa jabatan sabagé Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., meredih ka sakumna pagawé di satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun pancén gawé sacara hadé jeung optimal, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta widang masing-masing. Anapon maksud jeung tujuanana, malar sakumna jenis palayanan publik di Kota Sukabumi, bisa tetep lumangsung kalayan hadé jeung lancar.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, di ahir mangsa jabatanana, Walikota Sukabumi baris ngalaksanakeun évaluasi kana kinerja sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) di satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, utamana dina usaha ngahontal jeung ngawujudkeun Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin, anu salila ieu dijadikan rujukan pangwangunan di Kota Sukabumi. Ěta hal téh penting pisan dilaksanakeun, lantaran masih kénéh aya pagawéan anu can bisa diwujudkeun sacara hadé jeung optimal.

Tah kuayana éta hal téh, di ahir mangsa jabatanana, Walikota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngadorong sakumna pagawé di satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan bisa ngaréngsékeun kana sakumna pagawéanana sacara hadé jeung optimal. Tah kukituna Walikota Sukabumi ngaharepkeun, supaya sakumna pagawé di satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi kudu bisa mastikeun, yén sakumna pagawéanana anu geus dirarancang, bisa lumangsung sacara hadé jeung optimal nepi ka ahir triwulan ka 4 taun anggaran 2017.

Salajuna diharepkeun, di ahir mangsa jabatanana sabagé Walikota Sukabumi, sakumna pagawé di satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi bisa satékah polah ngarojong, supaya sakumna program anu geus dirarancang bisa diwujudkeun sacara hadé jeung optimal, sarta bisa dirasakan langsung ku warga masarakat Kota Sukabumi, utamana program-program anu ditepikeun jeung dijangjikeun dina kampanyeu nyalonkeun Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi periodeu taun 2013-2018.

Sedengkeun Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si. ngajelaskeun,  sabagé  pajabat anu ditugaskeun pikeun ngajalankeun roda kawijakan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, geus usaha satékah polah ngahontal jeung ngawujudkeun Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025 sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, utamana di ahir mangsa jabatan Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi periodeu taun 2013-2018. Saterusna dijelaskeun, sakumna program pangwangunan di Kota Sukabumi, bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung optimal, luyu jeung rarancang pangwangunan anu geus ditetepkeun.