PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KAKURANGAN PNS RÉANA 1.100 URANG

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pamaréntah Kota Sukabumi, dina danget ieu kakurangan PNS (Pagawé Negri Sipil) réana 1.100 urang, pikeun di satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah). Ěta hal téh diakibatkeun, lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi, dina jero waktu salila 10 taun nepi ka kiwari, teu meunang jatah panarimaan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) ti Pamaréntah Puseur. Sedengkeun jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu pangsiun, dina satiap taunna rata-rata antara 90 nepi ka 120 urang.

Salajuna dijelaskeun, ieu kaayaan téh sulit pisan diungkulanana ku Pamaréntah Kota Sukabumi, sabab Pamaréntah Puseur masih kénéh nerapkeun moratorium pangangkatan CPNS, sarta éta hal téh gedé pisan pangaruhna kana kakurangan PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina awalna jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, sagemblengna aya 6.000 urang. Ngan dina danget ieu ukur tinggal 4.100 urang deui, alatan dina satiap taunna réa PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu pangsiun.

Anapon SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu pang réana kakurangan PNS téh, nya éta di sakola-sakola di lingkungan Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, anu pamustunganana réa sakola anu ngangkat guru honorér atawa TKS (Tanaga Kerja Sukaréla), akibat nambahna Rombel (Rombongan Belajar) di satiap sakola. Disagigireun di sakola-sakola, anu kakurangan PNS téh nya éta di Tingkat Pamaréntahan Kalurahan. Buktina tina hasil évaluasi jeung pendataan PNS di 33 Kalurahan anu sumebar di 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi, diantarana aya Kalurahan anu ngan ukur ngabogaan 2 urang PNS. Ěta kaayaan téh ogé kaalaman dina widang kaséhatan, hususna pikeun tanaga dokter, lantaran réa tanaga dokter anu pangsiun. Sedengkeun usaha jeung tarékah pikeun nutupan kakurangan tanaga dokter téh, Pamaréntah Kota Sukabumi kapaksa ngangkat TKK (Tanaga Kerja Kontrak) dokter, pikeun méré palayanan kaséhatan ka warga masarakat.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, tina éta data téh nunjukeun, yén SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu pang réana kakurangan jeung ngabutuhkeun PNS téh, nya éta dina widang atikan jeung kaséhatan, kaasup di Tingkat Pamaréntahan Kalurahan, lantaran réa PNS di éta SKPD anu pangsiun. Sedengkeun moratorium panarimaan CPNS anu diterapkeun ku Pamaréntah Puseur, diajén ku sakumna kalangan kawilang lila teuing. Sabab gedé pisan pangaruhna kana kakurangan jumlah PNS, hususna di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan Pamaréntah Puseur bisa sagancangna muka deui panarimaan CPNS, hususna pikeun Kota Sukabumi.