WALIKOTA SUKABUMI KATUT DIRÉKTUR PDAM TBW GEUS NANDATANGAN NPHD PROGRAM HIBAH APBN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. katut Diréktur PDAM TBW (Pausahaan Daérah Air Minum Tirta Bumi Wibawa) Kota Sukabumi, Anton Rachman Suryana, S.Sos., M.AP. jeung pihak Kamentrian Kauangan RI, geus nandatangan NPHD (Naskah Pajangjian Hibah Daérah) program hibah cai nginum jeung hibah cai limbah APBN (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Nagara), sarta hibah anu sumberna ti USAID (United States Agéncy for International Development) Taun 2017. Penandatanganan éta NPHD téh, dilaksanakeun di Gedong R.M. Notohamiprodjo Radius Prawiro Kamentrian Kauangan RI Jakarta, cindekna 2 Novémber 2017, babarengan jeung para Bupati katut Walikota séjénna sa Indonésia, anu meunang éta program.

Saréngséna nandatangan éta NPHD, Walikota Sukabumi dibarengan ku Diréktur PDAM TBW Kota Sukabumi ngucapkeun rasa syukur, ku geus dilaksanakeunana panandatanganan éta NPHD téh. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi bisa ngaronjatkeun jeung ngahangkeutkeun aksés cai nginum anu layak, sarta targét universal aksés 100 peresén cai nginum warga masarakat. Sabab dilaksanakeunana éta program téh, nya éta sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah pikeun ngahontal targét aksés cai nginum 100 peresén warga masarakat, nepi ka taun 2019 nu bakal datang, luyu jeung RPJMN (Rencana Pangwangunan Jangka Menengah Nasional) Taun 2014-2019.

Saterusna dijelaskeun, hibah cai nginum pakotaan taun 2017 anu dilaksanakeun ku PDAM TBW Kota Sukabumi, baris disalurkeun ka 476 KK (Kapala Kulawarga) warga Kota Sukabumi, sarta baris meunang sambungan cai bersih sacara haratis. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama kudu mayar éta sambungan cai téh, ajénna ngahontal Rp. 1.200.000,00. Ngan Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan PDAM TBW Kota Sukabumi, baris ngaharatiskeun biaya sambungan éta cai, ka warga Kota Sukabumi anu bener-bener ngabutuhkeun. Salajuna dijelaskeun, saupama caina kudu mayar, baris disaluyukeun jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Salian ti éta Walikota Sukabumi ngaharepkeun, di Kota Sukabumi teu meunang aya kajadian deui kakurangan cai bersih. Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah nyegah jeung ngungkulan kajadian kakurangan cai bersih, ku jalan salawasna ngaraksa jeung ngariksa sumber-sumber cai nu aya, sakaligus ngirit cai, nya éta dina satiap naggunakeun cai téh kudu disaluyukeun jeung kabutuhan.