PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NERAPKEUN SISTIM PANGALOLAAN KAUANGAN ANU NGABOGAAN BASIS ĚLĚKTRONIK

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd. nandeskeun, yén Pamaréntah Kota Sukabumi baris nerapkeun Sistim Pangalolaan Kauangan anu ngabogaan Basis Ěléktronik atawa é-Budgetting/ kaasup é-Planning jeung é-Proccéssing. Maksud jeung tujuanana, nya éta sabagé sala sahiji usaha pikeun ngaronjatkeun transparansi jeung akuntabilitas Pangalolaan Kauangan Nagara.

Lantaran ku pangalolaan kauangan anu hadé jeung sistim anu hadé, baris ngabogaan pangaruh anu hadé kana anggaran anu leuwih ngabogaan mangpaat, pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat dina sagala widang, hususna dina widang atrikan, kaséhatan jeung ékonomi warga masarakat, luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa. Saterusna ditandeskeun, dina ngalaksanakeun pangalolaan kauangan téh, lain kudu hadé tina sisi pamaréntahanana wungkul, tapi ogé kudu hadé tina sisi dina merhatikeun kasajahtraan warga masarakatna dina sagala widang.

Salian ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu keur usaha satékah polah ngaréngsékeun panyusunan blue print atawa karangka kerja sacara rinci, sabagé landesan nyieun kawijakan smart city atawa kota cerdas, jeung quick win smart city sabagé léngkah inisiatif anu gampang jeung gancang dihontal pikeun ngawujudkeun kota cerdas, sarta baris diasupkeun kana RPJMD (Rencana Pangwanguan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi. Anapon pikeun konténna, dipuseurkeun kana 5 pilar, luyu jeung anu disuhun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta smart building, smart governance, smart community, smart economy jeung smart branding. Salajuna dijelaskeun, ka 5 pilar éta téh, kudu jelas nepi ka bubuk leutikna, boh dina program kagiatanana boh dina panganggaranana. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dilaksanakeunana éta program jeung kawijakan téh, nya éta pikeun ngagampangkeun sakaligus ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat. Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajéntrékeun, ku rupa-rupa éta program téh, di Kota Sukabumi sagemblengna baris ngabogaan basis éléktronik, anu ahirna sagemblengna bari transparan. Disagigireun ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngajéntrékeun ngarasa gedé harepan, yén éta rupa-rupa program téh, dina jangka waktu sataun atawa dua taun geus ngawujud.

Nyigeung ngeunaan pangalolaan kauangan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sakumaha anu dicaritakeun ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, diajén geus hadé sarta transparan jeung akuntabel. Sabagé sala sahiji buktina, nya éta Kota Sukabumi geus 3 kali meunang Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) sacara terus-terusan ti BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI, cindekna ti taun 2015 nepi ka taun 2017.