BKPSDM KOTA SUKABUMI BARIS NGALAKSANAKEUN VALIDASI DATA PNS DI LINGKUNGAN PAMARĚNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, baris ngalaksanakeun validasi data ka 4.135 urang PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta dijadwalkeun réngsé dina ahir bulan Désémber 2017 ieu, kalayan hasilna baris sagancangna dipasrahkeun ka BKN (Badan Kapagawéan Nasional). Kapala BKPSDM Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., dibarengan ku Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi, Drs. Adé Suhérman, M.Si. ngajelaskeun, éta validasi data téh penting pisan dilaksanakeun, supaya data PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi leuwih akurat, sarta pangajuan kanaékan pangkat, jabatan jeung pangsiun PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi baris leuwih instan.

Salajuna dijelaskeun, dina ngalaksanakeun validasi data PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, baris dikurangan ku jumlah PNS anu pangsiun. Maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun ngagampangkeun prosés promosi pangkat jeung jabatan PNS, kaasup PNS anu rék pangsiun di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Sabab ku ayana validasi data téh, PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi baris leuwih kaintegrasi jeung Pamaréntah Puseur.

Nyigeung jumlah PNS anu pangsiun di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala BKPSDM Kota Sukabumi jeung Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi, dina satiap taunna rata-rata ngahontal 100 urang leuwih, anu pamustunganana jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi dina saban taunna terus ngurangan. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi, dina jero waktu salila10 taun ieu teu meunang jatah panarimaan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil), lantaran Pamaréntah Puseur masih keneh nerapkeun moratorium pangangkatan CPNS.

Lian ti éta, BKPSDM Kota Sukabumi ogé baris ngalaksanakeun sosialisasi PP (Paraturan Pamaréntah) Nomer 11 Taun 2017 sabagé bentuk implementasi tina Undang-Undang Nomer 5 Taun 2014 ngeunaan ASN (Aparatur Sipil Nagara). Sabagé léngkah awal, BKPSDM Kota Sukabumi geus ngogan puluhan Pajabat Ěsélon II jeung III di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngalaksanakeun transformasi PP Nomer 11 Taun 2017, cindekna tanggal 8 Novémber 2017, di Hotél Maxone Kota Sukabumi, sarta dihadiran ku Kapala Kantor BKN (Badan Kapagawéan Nasional) Régional III Jawa Barat jeung Banten.

Sedengkeun Kapala Kantor BKN Régional III Jawa Barat jeung Banten, Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP. ngajelaskeun, upikeun ka hareupna berkas ngeunaan PNS moal numpuk deui, sabab sagemblengna geus ngabentuk digital. Kitu deui palayanan kapagawéan ka para PNS, ka hareupna kudu geus ngabogaan basis TI (Téknologi jeung Informasi). Maksud jeung tujuanana, pikeun leuwih ngagampangkeun kana ngeunaan data PNS, hususna dina hal kanaékan pangkat, jabatan jeung pangsiun, teu ngagunakeun deui data dina bentuk fisik dokumén.

Kapala Kantor BKN Régional III Jawa Barat jeung Banten ogé ngajelaskeun ngeunaan PP Nomer 11 Taun 2017, nya éta sabagé bentuk implementasi tina Undang-Undang Nomer 5 Taun 2014 ngeunaan ASN. Salajuna dijelaskeun, ti saprak diterapkeunana éta PP téh, prosés tahapan perencanaan jeung panetepan kabutuhan nepi ka mayungan PNS geus dilaksanakeun. Ěta hal téh penting pisan dilaksanakeun, sabab aya kaitanana jeung kawijakan Kapala Daérah dina ngabina ka para PNS-na. Kitu deui pikeun seléksi CPNS, kudu umur 18 nepi ka 35 tahun, sarta kudu lulus tés BKN, kaasup tingkat atikanana disaluyukeun jeung kabutuhan.