SALEGA 28 HÉKTAR LAHAN SAWAH MILIK PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI JADI LAHAN TATANÉN PANGAN ABADI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 1 Taun 2016 ngeunaan usaha mayungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), netepkeun salega 28 héktar lahan sawah milik Pamaréntah Kota Sukabumi jadi lahan tatanén pangan abadi. Salian ti éta, ogé salega 13 héktar lahan sawah milik warga masarakat Kota Sukabumi geus diajukeun ku nu barogana ka Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, pikeun dijadikeun lahan tatanén pangan abadi. Ěta hal téh ditepikeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dina biantara basa ngaluncurkeun program LP2B jeung Gerakan Melak Paré Babarengan di Kota Sukabumi, cindekna tanggal 14 Nopember 2017. di Kalurahan Jaya Mekar, Kacamatan Baros, Kota Sukabumi.

Salajuna Walikota Sukabumi nandeskeun, program LP2B téh ngarupakeun sala sahiji usaha jeung tarékah Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun mayungan lahan tatanén pangan sacara terus-terusan, sakaligus ngarupakeun sumber pagawéan jeung pangasilan katut kahirupan para patani di Kota Sukabumi. Ngaliwatan éta program téh, Pamaréntah Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun rupa-rupa program, utamana dina usaha ngaronjatkeun kasajahtraan para patani di Kota Sukabumi. Diantarana ku méré KTI (Kartuh Tani Indonésia) ka 4.340 urang patani, sabagé sarana aksés palayanan bank, anu pungsina sabagé simpenan, transaksi jeung panyaluran injeuman sarta Kartuh Subsidi Bérak.

Lian ti éta ogé ditandeskeun, pamaréntah gawé bareng jeung pihak bank, pikeun méré injeuman anu bungana enol rupia ka para patani anu ngabutuhkeun modal, utamana dina usum melak atawa keur kabutuhan tatanén séjénna. Sedengkeun pikeun ngungkulan gagal panén anu karandapan ku para patani, pamaréntah méré AUTP (Asuransi Usaha Tani Paré), anu nepi ka bulan Nopémber 2017 ieu, pamasrahan Polis AUTP téh geus ngahontal legana 412 héktar, jeung pamasrahan Klaim AUTP geus ngahontal Rp. 5.280.000,00 atawa 0,88 héktar. Saterusna dijelaskeun, salian ti méré AUTP ka para patani, pamaréntah ogé méré Polis AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) ka para Paternak Sapi, anu nepi ka danget ieu geus dipasrahkeun Polis AUTS pikeun 50 Sapi jeung Klaim AUTS gedéna Rp. 5.000.000,00.

Dina kasempetan éta, Walikota Sukabumi masrahkeun layang pangajén ka para palaku usaha réstoran jeung pasar modéren, anu geus ilubiung sacara aktif nampung produk hasil tatanén ti para kelompok tani binaan DKP3 Kota Sukabumi jeung produk KAC (Kawasan Agro-éduwisata Cikundul), sarta masrahkeun bantuan Leuit Pangan Masarakat ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Hadir dina kasempetan éta, Unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) katut instansi jeung lembaga nu aya kaitanana, para Camat jeung Lurah, Alim Ulama, Inohong Masarakat jeung Pamuda, sarta para tamu ondangan lianna.