PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI RÉK NAMBAH PAGAWÉ DI TINGKAT KALURAHAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi rék nambah pagawé di Tingkat Kalurahan sa Kota Sukabumi, masing-masing saurang pagawé. Lantaran jumlah PNS (Pagawé Negri Sipil) di Tingkat Kalurahan di Kota Sukabumi, dina satiap taunna terus ngurangan, sabab Pamaréntah Kota Sukabumi dina jangka waktu salila 10 taun ieu, teu meunang jatah panarimaan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil), lantaran Pamaréntah Puseur masih kénéh nerapkeun moratorium pangangkatan CPNS. Sedengkeun jumlah PNS anu pangsiun di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina satiap taunna rata-rata ngahontal 100 urang leuwih, anu pamustunganana jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi kaasup di Tingkat Kalurahan, dina satiap taunna terus ngurangan.

Salajuna ditandeskeun, pikeun ngawujudkeun éta kawijakan téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Bagian Ortala (Organisasi jeung Tata Laksana) Setda Kota Sukabumi, keur ngalaksanakeun Anjab (Analisa Jabatan) jeung ABK (Analisa Beban Kerja), pikeun ngukur tingkat kabutuhan panambahan pagawé di Tingkat Kalurahan di Kota Sukabumi, luyu jeung SOP (Standar Oprasional Prosedur) anu ditetepkeun. Lantaran pikeun nambah pagawé di satiap kalurahan di Kota Sukabumi téh, geus jadi kawajiban Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngarojong kalancaran sakaligus ngaronjatkeun kinerja kalurahan, sabagé ujung tumbak Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan ka sakumna lapisan warga masarakat dina sagala widang. Sabab sakumna program jeung kagiatan dines malah kamentrian ogé, ujungna di kalurahan. Tah kulantaran kitu, saupama stafna ngan saurang atawa dua urang, lurah moal bisa digawé sacara optimal. Anapon sala sahiji léngkah jeung usaha anu bisa dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngawujudkeun kawijakan nambah pagawé di Tingkat Kalurahan sa Kota Sukabumi téh, diantarana ku cara netepkeun TKS (Tanaga Kerja Sukaréla) nu aya di satiap kalurahan di Kota Sukabumi, jadi THL (Tanaga Harian Lepas) Pamaréntah Kota Sukabumi.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajelaskeun, salian ti keur ngalaksanakeun Anjab jeung ABK pikeun ngukur tingkat kabutuhan panambahan pagawé di Tingkat Kalurahan di Kota Sukabumi, léngkah séjénna anu keur dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta ngalaksanakeun kajian paningkatan kasajahtraan PNS anu tugas di satiap kalurahan di Kota Sukabumi. Ěta hal téh penting pisan dilaksanakeun, sabab tugas jeung fungsi anu kudu dilaksanakeun ku satiap PNS di satiap kalurahan di Kota Sukabumi téh, ngabogaan beban kerja anu kacida beuratna. Lian ti éta ogé dijelaskeun, paningkatan kasajahtraan pikeun satiap PNS di satiap kalurahan di Kota Sukabumi téh, moal sapinuhna jadi beban APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi. Sabab pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan éta para PNS téh, teu kudu nambah anggaran dina APBD, tapi bisa dilaksanakeun ku cara éfisiénsi, éféktifitas jeung pamarataan.