KPU KOTA SUKABUMI GEUS NGAWANOHKEUN TAHAPAN PILKADA BARENG TAUN 2018

Reporter : ENDANG SUMARDI

KPU (Komisi Pamilihan Umum) Kota Sukabumi, geus ngawanohkeun tahapan (Pamilihan Kapala Daérah) bareng taun 2018, nya éta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi periodeu taun 2018-2023, cindekna tanggal 19 Nopémber 2017, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi. Ěta acara téh dibuka sacara resmi ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., kalayan ditangaraan ku nakol goong.

Dina biantarana Walikota Sukabumi nandeskeun, acara ngawanohkeun Pilkada bareng taun 2018 téh, ngarupakeun sala sahiji wanda sosialisasi ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, lantaran geus asup kana tahapan éta Pilkada. Kukituna Walikota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan babarengan mapag sakaligus ilubiung ngalaksanakeun tahapan jeung panyalagaraan éta Pilkada, ku haté anu tiis jeung pikiran anu tenang, malar teu ngaganggu kana kondusifitas wilayah Kota Sukabumi.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, tangtu ngabogaan kamandang séwang-séwangan jeung pilihan anu béda. Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi ngajak ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna silih ajénan dina nangtukeun pilihan ka para calonna masing-masing.

Salajuna dijelaskeun, sok sanajan can aya nu ngalaksanakeun déklarasi jeung masih dina itung-itungan, tapi ngaran para Balon (Bakal Calon) Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi geus mimiti renung. Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak, hususna ka KPU Kota Sukabumi, anu salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun tahapan éta Pilkada.

Salian ti éta, Walikota Sukabumi ogé ngaharepkeun ka para Balon Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah dibarengan ku kaihlasan, pikeun ngabdikeun diri ka masarakat, sarta ngalaksanakeun éta Pilkada sacara aman, tartib, tengtrem jeung rukun, malah mandar kondusifitas wilayah Kota Sukabumi bisa diraksa jeung diriksa sacara hadé.

Sedengkeun Ketua KPU Kota Sukabumi, Hamzah, S.Ag. ngaharepkeun, acara ngawanohkeun ieu Pilkada téh perlu dibagéakeun ku sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, dibarengan ku rasa sukur. Lantaran kondusifitas wilayah Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu bisa diraksa jeung diriksa sacara hadé ku sakumna pihak. Disagigireun ti éta, Ketua KPU Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan babarengan ngalaksanakeun tahapan ieu Pilkada sacara hadé, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, sakaligus ngajaga integritas jeung independensi.