PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KUDU SAGANCANGNA NGAROBAH RTRW

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Bappeda (Badan Perencanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, akibat ayana pangwangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), Pamaréntah Kota Sukabumi kudu sagancangna nyaluyukeun sakaligus ngarevisi jeung ngarobah RTRW (Rencana Tata Rohang Wilayah). Ěta hal téh penting pisan dilaksanakeun, sabagé sala sahiji léngkah jeung usaha pikeun nyaluyukeun RTRW Kota Sukabumi jeung program pangwangunan nasional.

Saterusna dijelaskeun, tina hasil kajian sajumlah OPD (Organisasi Parangkat Daérah) nu aya kaitanana, aya sababaraha tinimbangan parobahan RTRW Kota Sukabumi, akibat ayana pangwangunan Jalan Tol Bocimi kana tata kota di wewengkon Kota Sukabumi, utamana kana panataan lintasan, luyu jeung hasil kajian anu dilaksanakeun ku Dines Pahubungan Kota Sukabumi. Tah kuayana éta hal téh, pihak Bappeda Kota Sukabumi, dina danget ieu keur ngalaksanakeun jeung nyiapkeun kajian rencana pangwangunan Kota Sukabumi pikeun lima taunan ka hareup, anu baris disusun ku Kapala Daérah Kota Sukabumi periodeu nu bakal datang.

Sabab hasil éta kajian téh jadi sala sahiji dasar jeung landesan, pikeun nangtukeun arah RPJMD (Rencana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi, luyu jeung RPJPD (Rencana Pangwangunan Jangka Panjang Daérah) Kota Sukabumi. Lantaran rencana pangwangunan Kota Sukabumi pikeun lima taunan téh, geus kaunggel dina RPJPD Kota Sukabumi. Ngan pikeun ngalaksanakeun jeung ngawujudkeunana, dibutuhkeun usaha anu strategi jeung kawijakan Kapala Daérah Kota Sukabumi anu anyar, hasil Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) taun 2018 nu bakal datang.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, sok sanajan panyaluyuan RTRW Kota Sukabumi dilaksanakeun akibat ayana pangwangunan Jalan Tol Bocimi, Pamaréntah Kota Sukabumi lain hartina teu ngutamakeun pangwangunan widang-widang séjénna. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi baris tetep museur ngalaksanakeun pangwangunan jeung ngahareupkeun palayanan widang atikan, kaséhatan jeung padagangan. Sabab éta hal téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngalaksanakan évaluasi standar palayanan pakotaan, pihak Bappeda Kota Sukabumi baris ngalibetkeun Tanaga Ahli non PNS (Pagawé Negri Sipil) ti Kemendagri (Kementrian Dalem Negri) RI, pikeun ngarancang rencana pangwangunan Kota Sukabumi lima taun ka hareup.