WALIKOTA SUKABUMI BARIS NÉANGAN PAJABAT PIKEUN NGAJABAT PLT SEKERTARIS DAÉRAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M, baris néangan figur Pajabat Ěsélon II atawa satingkat Pajabat Ěsélon II di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngajabat PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi. Lantaran Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., nurutkeun rarancangna, ti mimiti tanggal 1 Désémber 2017 ieu baris ngécagkeun kalungguhanana, sabab geus asup kana mangsa pangsiun.

Ngan sok sanajan mangsa jabatan Sekertaris Daérah Kota Sukabumi dina waktu anu moal lila deui baris wekasan, tapi nepi ka danget ieu, Walikota Sukabumi teu ngabogaan niat néangan figur Pajabat Ěsélon II atawa satingkat Pajabat Ěsélon II di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun dijadikeun Calon Sekertaris Daérah Kota Sukabumi anu anyar. Sabab pikeun nangtukeun figur éta pajabat téh, Walikota Sukabumi baris masrahkeun kawenangan sapinuhna ka Kapala Daérah Kota Sukabumi periodeu taun 2018-2023, hasil Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah), anu baris dilaksanakeun dina bulan Juli 2018 nu bakal datang.

Sedengkeun pikeun ngeusi kakosongan éta jabatan téh, Walikota Sukabumi dina danget ieu keur ngalaksanakeun kajian sakaligus néangan figur Pajabat Ěsélon II atawa satingkat Pajabat Ěsélon II di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngajabat PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi. Walikota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun milih jeung nangtukeun PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi téh, aya sababaraha pasaratan anu kudu dicumponan, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, disagigireun pasaratan administratif saperti kapangkatan, ogé kinerja jeung prestasina salila mancén Jabatan Ěsélon II atawa satingkat Jabatan Ěsélon II kudu hadé.

Saterusna dijelaskeun, dumasar kana data nu aya di Pamaréntah Kota Sukabumi, Pajabat Ěsélon II atawa satingkat Pajabat Ěsélon II di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngabogaan pasaratan administratif kaasup kinerja jeung prestasina anu hadé téh kawilang réa, sarta ngabogaan poténsi jadi PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, pasaingan pikeun jadi PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi téh baris lumangsung kékép, hususna dina prosés pamilihan jeung pangangkatanana. Salian ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi bisa ngalaksanakeun pamilihan jeung pangangkatan PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, tanpa kudu aya panyaluyuan ti Gubernur Jawa Barat.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi ngajelaskeun, ti mimiti mangsa ngadeukeutan kana palaksanaan Pilkada, Pamaréntah Kota Sukabumi teu boga deui wewenang pikeun ngangkat pajabat di sakumna posisi strategis, kaasup ngangkat Kapala Sakola. Saupama dina kaayaan kapaksa ogé kudu ngangkat atawa ngaganti pajabat kaasup Kapala Sakola, kudu ngaliwatan Kamentrian Dalem Negri, sabab danget ieu geus asup kana tahapan Pilkada, sarta Kapala Daérah teu bisa sangeunahna ngangkat atawa ngaganti pajabat di sala sahiji unit kerja, kaasup Kapala Sakola.