PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI RÉK MÉRÉ BANTUAN INJEUMAN MODAL ANU BUNGANA 0 PERESÉN KA PARA PATANI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pamaréntah Kota Sukabumi rék méré bantuan injeuman modal anu bungana 0 peresén, ka para patani di Kota Sukabumi, ngaliwatan BPR (Bank Perkréditan Rakyat) Kota Sukabumi atawa ngaliwatan Lembaga Kauangan Mikro BMT (Baitul Maal wa Tamwil), lantaran bungana baris ditanggung sapinuhna ku Pamaréntah Kota Sukabumi, asal teu ngalihkeun pungsi lahan tatanénna jadi kawasan pamukiman atawa kawasan séjénna.

Salian ti éta ogé ditandaskeun, program méré bantuan injeuman modal éta téh, ngarupakeun sala sahiji strategi anyar Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina usaha mertahankeun lahan tatanén di Kota Sukabumi, anu dina satiap taunna salawasna ngarandapan pangurangan, akibat cepetna jeung mekarna pangwangunan, utamana dina jero waktu salila 4 taun ieu. Salajuna ditandeskeun, disagigireun rék méré bantuan injeuman modal anu bungana 0 peresén, para patani di Kota Sukabumi anu salawasna usaha satékah polah ngajaga pungsi lahan tatanénna, baris meunang bantuan séjénna, nya éta meunang subsidi binih jeung pupuk, sarta palatihan jeung AUTP (Asuransi Usaha Tani Paré).

Leuwih jauh Walikota Sukabumi nandeskeun, sala sahiji program pangwangunan anu baris ngakibatkeun kana kajadian kurangna lahan tatanén di Kota Sukabumi dina waktu deukeut, diantarana pangwangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Tah kuayana éta hal téh, peran sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi hususna anu baroga lahan tatanén kacida diperlukeunana, utamana dina usaha mertahankeun lahan tatanén nu masih kénéh aya dina danget ieu di Kota Sukabumi.

Walikota Sukabumi ngungkabkeun, lega lahan tatanén di Kota Sukabumi téh, dina taun 2011 ngahontal 1.855 héktar, sumebar di 33 kalurahan jeung 7 kacamatan. Ngan dina mangsa asup taun 2012, éta lega lahan tatanén téh ngurangan jadi 1.752 héktar. Saterusna dina taun 2014, ngurangan deui jadi 1.543 héktar, jeung dina taun 2017 ini ngurangan deui jadi 14.86 héktar. Salajuna diungkabkeun, tina lega éta lahan tatanén téh, salega 321 héktar dina danget ieu geus ditetepkeun jadi lahan tatanén abadi. ngaliwatan program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), diantarana salega 28 héktar ngarupakeun lahan tatanén milik Pamaréntah Kota Sukabumi. Lantaran pikeun ka hareupna, kabutuhan lahan di Kota Sukabumi téh baris mingkin ngaronjat, pikeun dimangpaatkeun jeung digunakeun rupa-rupa program pangwangunan.